Navigate / search

LLRA-KŠS frakcijos susitikimas su Lenkijos Respublikos Seimo delegacija

Šiandien Parlamente Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime nariai susitiko su Lenkijos Respublikos Seimo Vietos savivaldos ir regioninės politikos komiteto delegacija.
Į Vilnių trijų dienų darbo vizito atvyko: Andrzej Maciejewski – komiteto pirmininkas, Grzegorz Wojciechowski – komiteto pirmininko pavaduotojas, Anna Kwiecień – subkomiteto pirmininkė, Dorota Rutkowska – komiteto narė ir Sławomir Jakubczak – komiteto vyriausiasis patarėjas. Susitikime Seime taip pat dalyvavo Lenkijos Ambasados Vilniuje pirmoji patarėja, Politikos-ekonomikos skyriaus vedėja Maria Ślebioda.

Susitikime dalyvavo LLRA-KŠS nariai: frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė, seniūnės pavaduotoja Vanda Kravčionok, Seimo nariai Leonard Talmont, Česlav Olševski, Michal Mackevič ir Zbignev Jedinskij.

Kolegų iš Lenkijos vizito tikslas – pasidalinti patirtimi vietos savivaldos srityje ir aptarti Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamų lėšų įsisavinimo klausimus. Delegacija vizito metu susitiko su Seimo Pirmininku, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovais, ministerijų, savivaldybių ir kitų valstybės institucijų atstovais.

Susitikimo metu Seimo nariai pasidžiaugė lenkų bendruomenės pasiekimais tiek visuomeniniame, tiek politiniame ir kultūriniame gyvenime. Buvo aptartos lenkų tautinės mažumos problemos Lietuvoje, gimtosios kalbos vartojimo kasdieniame gyvenime galimybės ir su tuo susiję ginčai. Netrūko klausimų apie faktišką lenkų mokyklų padėtį Vilniuje, švietimo problemų sprendimo būdus bei bendradarbiavimo šioje srityje su savivaldybe ir Vyriausybe galimybes.

2017-06-13