Menu / szukaj

Spotkanie frakcji AWPL-ZChR z delegacją Sejmu RP

Dzisiaj w Sejmie Republiki Litewskiej odbyło się spotkanie posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin z delegacją Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Delegacja Sejmu RP pod przewodnictwem posła Andrzeja Maciejewskiego – przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w składzie: Grzegorz Wojciechowski – zastępca przewodniczącego, Anna Kwiecień – przewodnicząca podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego, Dorota Rutkowska – członek Komisji i Sławomir Jakubczak – z Biura Komisji w Kancelarii Sejmu RP – przybyła na Litwę z trzydniową roboczą wizytą. W spotkaniu uczestniczyła również Maria Ślebioda, I radca, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Ze strony frakcji AWPL-ZChR w spotkaniu uczestniczyli: Rita Tamašunienė, starosta frakcji, Wanda Krawczonok, zastępca starosty, i posłowie: Leonard Talmont, Czesław Olszewski, Michał Mackiewicz i Zbigniew Jedziński.

Celem wizyty delegacji jest wymiana doświadczeń w dziedzinie działalności samorządu terytorialnego oraz wykorzystania środków z europejskich funduszy strukturalnych. Polska delegacja odbyła szereg spotkań m. in. z przewodniczącym Sejmu RL, przedstawicielami Komitetu ds. Zarządzania Państwem i Samorządu Sejmu RL, poszczególnych ministerstw, samorządów i instytucji państwowych.

Podczas spotkania z posłami z ramienia AWPL-ZChR, które odbyło się w przyjacielskiej atmosferze, posłowie na Sejm RP wyrazili swoje uznanie mniejszości polskiej na Litwie za jej osiągnięcia zarówno w życiu społecznym i kulturalnym, jak też politycznym. Posłowie obu parlamentów omówili problemy polskiej mniejszości na Litwie, szczególnie te związane z używaniem języka polskiego w życiu codziennym oraz trwające wokół tej kwestii spory. Nie zabrakło też pytań o faktyczną sytuację polskich szkół w Wilnie i możliwości współpracy w tej dziedzinie z władzami samorządowymi i państwowymi.

2017-06-13