Navigate / search

LLRA-KŠS efektyviai sprendžia Vilniaus rajono gyventojų skubias problemas

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcija Vilniaus rajono taryboje, rūpindamasi vietos bendruomenių interesais ir reaguodama į jų prašymus, pateikė pasiūlymus dėl Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto asignavimų perskirstymo gyventojų poreikiams, kurį bendrai sudaro 3,5 mln. Eur suma. Daugiau

Daugiau nei 50 milijonų eurų atidavimas privatiems darželiams yra politinės korupcijos apraiška

Užuot rėmusi privatų verslą ir kas mėnesį skyrusi daugiau kaip 100 eurų už vieną vaiką privatiems darželiams, Vilniaus miesto savivaldybė galėtų skirti šias lėšas naujų darželių statybai, mano Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys iš Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos Viktor Jusel, kuris trečiadienį vykusiame Tarybos posėdyje paskelbė pareiškimą šiuo klausimu. Daugiau

Vyriausybės sprendimais apiplėšiami Vilniaus krašto gyventojai

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Vilniaus rajono savivaldybės taryboje, atkreipdama dėmesį į sparčiai besivystantį Vilniaus rajoną, kasmet didėjantį gyventojų skaičių ir augantį savivaldybės potencialą – visa tai tiesiogiai koreliuoja su didėjančiu poreikiu vystyti rajono teritoriją infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimo atžvilgiais – liepos 5 dieną Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos posėdyje pateiks rezoliucijos projektą, kuriuo kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę, prašydama atstatyti Vilniaus rajono savivaldybei tenkančią gyventojų pajamų mokesčio dalį iki 100 proc. Daugiau

Gerbiamieji,

Su atbundančiu pavasariu artėja ir pati gražiausia šventė. Tegul atgimimas pasklinda ne tik gamtoje, bet ir mūsų širdyse, atnešdamas džiaugsmą, ramybę ir viltį. 
Šv. Velykų proga linkiu darnos ir santarvės Jūsų namams, ryžto ir įkvėpimo naujiems planams, energijos ir jėgų prasmingiems darbams bei sveikatos Jums ir Jūsų artimiesiems.

Būkite pasveikinti Kristaus Prisikėlimo proga!

Valdemar Tomaševski
Lietuvos  lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas,
Europos parlamento narys

Teismas spręs dėl balsų perskaičiavimo Vilniaus rajone

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas svarstys balsų perskaičiavimo klausimą renkant Vilniaus rajono merą. Šiandien atitinkamą pareiškimą teismui pateikė Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga. Parlamentinė politinė partija teisme apskundė Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Vilniaus rajono apygardos rinkimų komisijos sprendimą dėl antrojo mero rinkimų turo balsų perskaičiavimo. Daugiau

Rita Tamašunienė: Šaulių sąjunga turėtų atsiprašyti Vilniaus rajono gyventojų

Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymai garantuoja visiems piliečiams lygias teises, įskaitant tiek pasyviosios, tiek aktyviosios rinkimų teisės įgyvendinimą. Laisvi rinkimai – vienas pagrindinių demokratinės valstybės požymių. Tačiau 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių ir merų rinkimai, jų organizavimas ir eiga, Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) priimti sprendimai arba jų nebuvimas paliko daug abejonių dėl rinkimų skaidrumo, nešališkumo, o tai sukelia visuomenės nepasitikėjimą rinkimais. To mes negalime leisti. Vakar LR Seime įvykusiame susitikime su VRK pirmininke ir jos nariais vėl liko neatsakyti klausimai, neaiškiai pateikti atsakymai, nepasitikėjimo jausmas tik stiprėja. Daugiau

Stabili valdžia reiškia patikimą valdžią. Kas nori mus įbauginti?

Šiuo metu gyvenime labiausiai pasiilgstu stabilumo, kuris man reiškia ir saugumą. Norėčiau gimtajame mieste sutikti buvusius bendraklasius, geriausią draugę, bet čia nieko nebeliko – kone visi emigravo. Svajoju dirbi mokykloje, kurioje kolegos taptų draugais, o mokiniai visada jaustų tvirtą ryšį su mokytojais, bet tai neįmanoma – pedagogai bėga iš švietimo sistemos. Trokštu, kad per artėjančias šv. Velykas šeimos susiburtų maldai, bet žinau, kad to nebus – net artimiausius dabar išskiria nesutarimai, ambicijos, užgauti principai. Daugiau