Menu / szukaj

Renata Cytacka, Grzegorz Sakson, Jarosław Kamiński przewodniczącymi komitetów samorządu miasta Wilna

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin współutworzył w październiku nową koalicję w samorządzie miasta Wilna.Tworzenie koalicji rozpoczęto od uzgodnienia tematów programowych. Zostały uzgodnione kierunki działania. Na wniosek AWPL-ZChR do planu najważniejszych prac samorządu zostały wciągnięte następujące kwestie: większego dofinansowania infrastruktury na obrzeżach Wilna, sprawiedliwego zwrotu ziemi prawowitym właścicielom, rozwoju infrastruktury oświatowej i kultury, ułatwienia dostania się dzieci do przedszkola.

W celu realizacji programu AWPL-ZChR doszedł również do porozumienia z koalicjantami w sprawie obsadzenia stanowisk. Jak już informowaliśmy, na wicemera miasta Wilna wybrano Edytę Tamošiūnaitė, a zastępcą dyrektora administracji samorządu stołecznego została Danuta Narbut.

Ponadto AWPL-ZChR obsadziła stanowiska przewodniczących trzech kluczowych komitetów Rady stołecznego samorządu. Dzisiaj na przewodniczącego Komitetu Usług i Gospodarki Miejskiej została wybrana Renata Cytacka, w ubiegłym tygodniu przewodniczącym Komitetu ds. Socjalnych został Jarosław Kamiński, a przewodniczącym Komitetu Planowania i Rozwoju Miasta – Grzegorz Sakson.

Jak zaznaczył w swym wywiadzie dla Kuriera Wileńskiego przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski, AWPL-ZChR działając uczciwie i pryncypialnie znacząco wzmocnił swoje pozycje, z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie – Związkiem Chrześcijańskich Rodzin, która ma renomę mocnej i solidnej partii, chce współpracować większość partii politycznych.

2017-11-30