Menu / szukaj

24 proc. osób wspierających partie wybrało AWPL-ZChR

W tym roku prawie 62 tys. litewskich podatników odpisało 1 proc. od podatku dochodowego na partie polityczne. Pod względem liczby ofiarodawców Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin zajął zaszczytne pierwsze miejsce – wsparło go prawie 15 tys. osób, co stanowi 24 proc. od ogółu.
 
Państwowa Inspekcja Podatkowa (PIP) rozpoczęła wczoraj wypłacanie partiom politycznym pieniędzy, które przeznaczyli im podatnicy, odpisując 1 proc. od podatku dochodowego.

W tym roku prawie 62 tys. osób przeznaczyło na partie polityczne łącznie 950 tys. euro. To mniej niż w roku poprzednim – w 2016 roku partie otrzymały 1,03 mln euro od 69 tys. podatników.

Pod względem liczby ofiarodawców Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin zajął zaszczytne pierwsze miejsce – wsparło go 14 913 podatników, co stanowi 24 proc. od ogółu. AWPL-ZChR otrzyma 115 011 euro.

Na drugim miejscu plasują się socjaldemokraci – 1 proc. od podatku odpisało dla nich 12 335 podatników (przekazali ok. 175 tys. euro). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba osób wspierających tę partię zmniejszyła się o prawie 3 tys. osób.

Na trzecim miejscu znajdują się konserwatyści – 9675 (ok. 243 tys. euro). Liczba osób wspierających tę formację też zmalała – w 2016 roku było ich 11009.

Spadek liczby ofiarodawców odnotowała większość partii politycznych. Ruch Liberalny ma w tym roku o 1749 mniej osób wspierających niż przed rokiem, Partia Pracy – o 2438 osób mniej, Związek Wolności (liberałowie) – o 965 mniej, Porządek i Sprawiedliwość – o 604 mniej, Chłopi i Zieloni – o 562 mniej.

Podatnicy mogą przekazać 2 proc. od podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego, dodatkowo na partie polityczne – 1 proc.

W tym roku ofiarodawcy przekazali partiom politycznym i organizacjom pożytku publicznego łącznie 17 mln euro.

Poniżej zamieszczamy tabelę (według danych PIP) z danymi na temat odpisu podatkowego na rzecz partii politycznych (10 partii politycznych, które wsparło najwięcej ofiarodawców).

Miejsce wg. ilości podań Nazwa partii Liczba podań o odpis podatkowy  % od ogółu podań Kwota odpisu w Euro
 1.  Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin  14913  24,2  115011,83
 2.  Litewska Partia Socjaldemokratyczna  12335  20,0  175245,49
 3.  Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci  9675  15,7  242814,91
4.  Ruch Liberalny  9559  15,5  220771,79
5.  Partia Pracy  6192  10,0  54319,27
6.  Litewski Związek Wolności (liberałowie)  2533  4,1  48673,44
7.  Partia „Porządek i Sprawiedliwość”  2298  3,7  25132,32
8.  Związek Chłopów i Zielonych  1876  3,0  30296,82
9.  Partia polityczna „Centrum Związków Zawodowych”  627  1,0  5213,44
10.  Partia Zielonych  367  0,6  11899,04
11.  Inne Partie  1332  2,2  23302,05
 12.  Ogółem  61707  100  952680,4

Tablica pokazująca liczbę podań i różnicę ich odpisu podatkowego za lata 2015-2016 (według danych PIP)

Nr. Nazwa partii Liczba podań o odpis podatkowy  za rok 2016 Liczba podań o odpis podatkowy  za rok 2015 Różnica
 1.  Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin  14913  10816 + 4097
 2.  Litewska Partia Socjaldemokratyczna  12335  15294 – 2959
 3.  Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci  9675 11009 – 1334
4.  Ruch Liberalny  9559 11308 – 1749
5.  Partia Pracy  6192  8630 – 2438
6.  Litewski Związek Wolności (liberałowie)  2533  3498 – 965
7.  Partia „Porządek i Sprawiedliwość”  2298  2902 – 604
8.  Związek Chłopów i Zielonych  1876  2438 – 562
9.  Partia polityczna „Centrum Związków Zawodowych”  627  579 + 48
10.  Partia Zielonych  367  336 + 31

2017-11-07