Menu / szukaj

Aż 18 chętnych studiowania polonistyki na LUE

Osoby chętne w dalszym ciągu będą mogły studiować polonistykę na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (LUE). Jedność i determinacja sprawiły, że polskiej społeczności udało się odeprzeć próby likwidacji filologii polskiej na tej wileńskiej uczelni.
17 lipca, nieoczekiwanie nawet dla samych wykładowców, Litewski Uniwersytet Edukologiczny oznajmił, że z dniem 14 lipca br. zaprzestał rekrutacji studentów na filologię polską.

Przedstawiciele polskiej społeczności na Litwie niezwłocznie podjęli aktywne działania: 19 lipca prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski i starosta frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL—ZChR) Rita Tamašunienė spotkali się w tej sprawie z minister oświaty i nauki Jurgitą Petrauskienė.

W tymże dniu, 19 lipca, prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz i Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski wystosowali oświadczenie, w którym wyrazili zbulwersowanie nagłym przerwaniem rekrutacji na filologię polską na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym i zwrócili się do najwyższych władz Litwy z żądaniem przywrócenia możliwości kształcenia młodzieży na tym kierunku.

Z kolei dzisiaj posłanka Rita Tamašunienė spotkała się i owocnie omówiła temat przyszłości filologii polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem.

Równolegle do tych zabiegów struktury polskich organizacji i samorządów prowadziły szeroką pracę wyjaśniającą i nad zebraniem podań od osób chętnych studiowania filologii polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Do chwili obecnej do Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego już wpłynęło 18 podań przyszłych pedagogów chętnych zgłębiania wiedzy o języku polskim.

Operatywne i wszechstronne działania AWPL—ZChR, Związku Polaków na Litwie i „Macierzy Szkolnej” sprawiły, że ostatecznie udało się obronić polonistykę na LUE – mimo prób jej likwidacji, które nastąpiły ze środowisk nieprzychylnych dla przyszłości polskich szkół.

2017-07-24