Menu / szukaj

Dalszy wzrost popularności AWPL

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie jest coraz bardziej popularna w naszym kraju.
Z najnowszych wyników sondy, przeprowadzonej przez spółkę Spinter tyrimai, a opublikowanych przez portal Delfi wynika, że w czerwcu popularność Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) wynosiła 4,7%. W maju sondażowe notowania partii wynosiły 3,9%.

Wynik na poziomie 4,7% jest najwyższym sondażowym notowaniem AWPL.

Ponad 25% objętych badaniem mieszkańców powiedziało, że wzięłoby udziału w wyborach sejmowych bądź nie są zdecydowani, na kogo oddać swój głos.

Według metody określania popularności partii metodą stosowaną w innych państwach, np. Polsce, kiedy nie jest brany pod uwagę odsetek nie zamierzających brać udziału w wyborach i niezdecydowanych ankietowanych, poparcie dla AWPL wyniosłoby wówczas ponad 6 proc. Sondażownie na Litwie zazwyczaj prawie dwu-, trzykrotnie zaniżają wyniki partii. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

Mając na uwadze fakt, że wszystkie sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL, oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie cieszy się popularnością na poziomie wyniku dwucyfrowego.

www.L24.lt

2015-07-13