Menu / szukaj

Renata Mickiewicz w Radiu Wilno o gminie Mickuny

Dzisiaj gościem audycji Rozmowa Dnia była Renata Mickiewicz, starosta podwileńskiej gminy Mickuny. Zapytaliśmy starostę, czym obecnie żyją Mickuny, jakimi radościami i troskami. 
Z wywiadu dowiedzą się Państwo, że gmina się rozrasta, dlatego zapytaliśmy Renatę Mickiewicz, czy ma starosta do pomocy sołtysów.

Starosta opowiedziała, jakie największe inwestycje poczyniono na terenie gminy w ostatnich latach, o przedsiębiorczości mieszkańców gminy i o tym, czy Mickuny mają problem z bezrobociem.

Starosta opowiedziała o składzie narodowościowym gminy, czy Polacy przeważają. 

Przez Mickuny w kierunku granicy z Bialorusi przejeżdża duża liczba samochodów i tirów. Zapytaliśmy starostę, jak starostwo zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców miasteczka.

Zapytaliśmy starostę, czy mieszkańcy miasteczka, zespoły mają miejsce spotkań, zabaw, innej działalności.

Na terenie gminy działają dwa polskie gimnazja, zapytaliśmy więc R. Mickiewicz, czy starostwo utrzymuje kontakt ze szkołami.

Mickuny współpracują z gminą Poraj, zapytaliśmy starostę, czy Mickuny mają więcej partnerów za granicą. 

Rozmawialiśmy w Rozmowie Dnia, jak wygląda współpraca z samorządem? Starostowie są częstymi gośćmi samorządu.

Zapytaliśmy o plany starosty Mickun na najbliższy okres.

Radio Wilno. Wywiad z Renatą Mickiewicz

2017-06-26