Menu / szukaj

AWPL-ZChR w piątce najpopularniejszych partii na Litwie

Coraz więcej sympatyków i stronników ma Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Gdyby wybory były jutro, na AWPL-ZChR głos oddałoby 6,9 proc. mieszkańców Litwy.
W porównaniu z lutym tego roku w marcu poparcie dla AWPL-ZChR wzrosło z 5,9 do 6,9 proc., odrzucając osoby niezamierzające brać udziału w wyborach i niezdecydowane. To największy wzrost popularności spośród wszystkich partii politycznych na Litwie. W tej chwili AWPL-ZChR dzieli piąte miejsce w zestawieniu najpopularniejszych partii w kraju.

Badanie opinii publicznej przeprowadziła sondażownia „Baltijos tyrimai” na zlecenie agencji informacyjnej ELTA w dniach 10-19 marca tego roku.

Największym poparciem wśród mieszkańców Litwy, jak wynika z sondażu, nadal cieszy się partia, która wygrała październikowe wybory sejmowe – Związek Chłopów i Zielonych. Formacja ta ma 30,3-procentowe poparcie wśród mieszkańców.

Osób niezdecydowanych oraz nie mających zamiaru pójść do urn wyborczych było 30,4 proc.

Sondażownie na Litwie nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobył 5,8 proc. głosów, a prognozowano 3-4-procentowe poparcie. Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże wieściły poparcie na poziomie 1,1 proc., zaś Waldemar Tomaszewski otrzymał 8,4 proc. głosów.

W 2014 roku AWPL do PE prognozowano jedynie 2-procentowe poparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc. głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL przed ostatnimi wyborami samorządowymi a rzeczywiste poparcie wyborców. Mając na uwadze fakt, że sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR, oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie cieszy się popularnością na poziomie wyniku dwucyfrowego.

 Wyniki partii nie uwzględniając osób, które nie będą głosować, i niezdecydowane:

Nr  Partie    Luty 2017  Marzec 2017
1. Związek Chłopów i Zielonych  30,6 proc. 30,3 proc.
2. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 18,1 proc. 17,7 proc.
3. Partia Socjaldemokratyczna 16,3 proc. 16,4 proc.
4. Ruch Liberalny 12,2 proc. 12,9 proc.
5. AWPL-ZChR 5,9 proc. 6,9 proc.
6. Porządek i Sprawiedliwość 7,9 proc. 5,9 proc.
7. Partia Centrum 3,3 proc. 4,3 proc.
8. Partia Pracy 2,8 proc. 2,3 proc.
9. Inne partie 0,1 proc. 0,3 proc.
  Suma oddanych na partie głosów 100 proc. 100 proc.

www.L24.lt

2017-04-07