Menu / szukaj

AWPL uzupełnia nazwę o Związek Chrześcijańskich Rodzin

Podczas VIII zjazdu sprawozdawczo-wyborczego AWPL delegaci jednogłośnie dokonali zmian w Statucie AWPL. Najważniejszą zmianą jest uzupełnienie nazwy partii. Odtąd nazwa partii będzie brzmiała „Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin”.
Waldemar Tomaszewski podał przyczyny zmiany nazwy ugrupowania. „Musimy iść zgodnie z rytmem czasu, wartości chrześcijańskie i rodzinne są najważniejsze” – powiedział lider partii. Dodał, że nazwa nie jest zmieniana, a uzupełniana.

Komponent „AWPL” pozostanie na pierwszym miejscu, by nie dezorientować wyborców. Do uzupełnionej nazwy partia będzie przechodziła elastycznie. „O zmianie nazwy ugrupowania mówiłem jeszcze w 2009 roku. Partia działa w kierunku chrześcijańskiej demokracji. Będziemy właściwą chrześcijańską demokracją na Litwie” – zapewnił.

„Będą różne komentarze” – prognozuje prezes AWPL-ZChR. Lider powiedział ponadto: „Podnosimy poprzeczkę we wszystkich tematach”.

Zjazd zatwierdził rezolucję o strategicznym partnerstwie ze Związkiem Polaków na Litwie. Delegacji przyjęli również rezolucję o dyskryminacji oświaty mniejszości narodowych, w której wyrazili poparcie dla postulatów wspólnot szkół mniejszości narodowych na Litwie. W dokumencie czytamy m.in.

„Stanowczo żądamy:

1. zachowania 10 szkół mniejszości narodowych w Wilnie (im. Wł. Syrokomli, im. Joachima Lelewela, im. Sz. Konarskiego, Szkoła w Leszczyniakach, im. A. Puszkina, im. L. Karsawina, Szkoła „Ateities”, Szkoła Senamiescio, Szkoła „Sauletekio” oraz Szkoła „Centro”), akredytowania programów kształcenia średniego tych szkół i przyznania im statusu gimnazjum;

2. zachowania szkół mniejszości narodowych w rejonie wileńskim (Św. Kazimierza w Miednikach, Szkół Średnich w Wołczunach i Zujunach) i Szkoły Średniej w Połukniu rejonu trockiego, akredytowania programów kształcenia średniego i przyznania statusu gimnazjum wymienionym szkołom;

3. zachowania nauczania w Gimnazjum A.Mickiewicza w Wilnie od 5 do 12 klasy;

4. wzywamy do przywrócenia działalności polskiego pionu w wileńskiej szkole w Jerozolimce, który został zlikwidowany w 2015 r.;

5. apelujemy o podjęcie działań w celu zachowania pomieszczeń jednej z najstarszych wileńskich szkół – Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie – przy ul. Antokolskiej g. 33, co spowoduje, że w dzielnicy Antokol zostanie zachowana jedyna szkoła mniejszości narodowych”.

2016-05-07