Menu / szukaj

Ważna wizyta w Warszawie delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw relacji z Białorusią

W dniach 20–21 grudnia 2023 roku w Warszawie przebywała z nadzwyczajną wizytą delegacja Parlamentu Europejskiego do spraw relacji z Białorusią. Delegacji przewodniczył europoseł Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.
 
W składzie delegacji znaleźli się ponadto europosłowie z Polski Janina Ochojska, Tomasz Frankowski i Karol Karski, węgierski europoseł Marton Gyongyosi oraz doradca do spraw międzynarodowych dr Bogusław Rogalski. Sprawy organizacyjne nadzorował administrator PE odpowiedzialny za politykę wschodnią Florian Carmona.

Celem wizyty w Warszawie przedstawicieli jednego z najważniejszych organów Unii Europejskiej było omówienie relacji unijno-białoruskich oraz analiza bieżącej sytuacji na Białorusi. Ma to istotne znaczenie dla sąsiadów Białorusi, szczególnie dla wielu mieszkańców podzielonej granicą Wileńszczyzny, którzy posiadają rodziny po drugiej stronie granicy.

Podczas rozmów wiele uwagi poświęcono prześladowaniom polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, zwłaszcza osobom przebywającym w więzieniach. Europoseł Waldemar Tomaszewski zaproponował konkretne działania dyplomatyczne, które należy podjąć w celu pomocy poszkodowanym Rodakom. Wśród nich wymienił zapewnienie pomocy prawnej oraz opieki lekarskiej dla pozbawionych wolności działaczy polskich na Białorusi, natomiast ich rodziny, przy wykorzystaniu kanałów dyplomatycznych, należy otoczyć opieką rzeczową i finansową.

Podczas wizyty doszło do kilku ważnych spotkań: w Sejmie RP z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Pawłem Kowalem oraz przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej Andrzejem Grzybem. W drugim dniu wizyty oficjalna delegacja Parlamentu Europejskiego na czele z posłem Waldemarem Tomaszewskim w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych spotkała się z ministrem Radosławem Sikorskim i jego najbliższymi współpracownikami.

W trakcie wizyty delegacji PE odbyło się również spotkanie z przedstawicielami niezależnych mediów białoruskich i demokratycznej opozycji białoruskiej, w tym z Pawłem Łatuszką, Alesiem Michalewiczem i Witalijem Rymaszewskim.

Zakończona wizyta w Warszawie delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw relacji z Białorusią była próbą wypracowania nowych możliwości lepszej pomocy obywatelom Białorusi ze strony Unii Europejskiej.