Menu / szukaj

Rażący brak przejrzystości i bezstronności konkursu na stanowisko starosty Awiżeń

20 grudnia w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Praworządności i Rozwoju Samorządu, na którym jednym z omówionych pytań było niezgodne z prawem ogłoszenie konkursu na stanowisko starosty gminy Awiżenie. Członkowie komitetu na czele z przewodniczącą Teresą Dziemieszko wskazali na brak przejrzystości, bezstronności oraz innych kryteriów ogłoszonego konkursu. Radni także wskazali na nietypowe i dziwne konkursowe wymaganie posiadania wyższego wykształcenia w dziedzinach leśnictwa lub rolnictwa, gdyż kwalifikacje te nie mają żadnego powiązania z funkcjami opisu stanowiska konkursu, a w gminie Awiżenie prawie nie ma lasów. Inny kontrowersyjny punkt, o którym mówiła radna Renata Sobieska, to brak wymogu posiadania doświadczenia pracy w samorządności.
 
Zgodnie z zasadami działalności urzędników państwowych określonymi w art. 3 ustawy o służbie państwowej Republiki Litewskiej oraz w rządowym opisie procedury organizacyjnej przyjmowania na stanowisko urzędnika państwowego, przewidziano, że decyzje podejmowane w trakcie organizacji konkursu, selekcji, odnowienia statutu lub konkursu wewnętrznego muszą być przejrzyste, bezstronne, uzasadnione i wyraźne. W ogłoszonym konkursie powyższe zasady są złamane. Wszystko wskazuje na to, że cały ten „konkurs” jest zorganizowany pod konkretne osoby. Po głębokim przeanalizowaniu sprawy, komitet praworządności przyjął większością głosów protokolarne postanowienie z żądaniem wstrzymania wątpliwego konkursu na stanowisko starosty Awiżeń. W uchwale także żąda się zapewnienia przestrzegania ustawy o służbie państwowej i uchwał rządu, zapewnienia przejrzystego konkursu zgodnie z prawem oraz ogólnymi zasadami bezstronności i przejrzystości. Komitet również zobowiązał dyrektora Administracji W. Kondratowicza do poinformowania radnych rejonu o wykonaniu powyższej uchwały na najbliższym posiedzeniu Rady 22 grudnia.