Menu / szukaj

Z. Żdanowicz: inwestycyjne projekty w starostwach powinny być wykonane jeszcze w tym roku

3 listopada w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Komitet  omówił wiele projektów, które będą przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbędzie się 15 listopada.
 
Jedno z pytań przedstawił przewodniczący frakcji AWPL-ZChR w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego Waldemar Urban. Dotyczyło ono nowych inwestycji w infrastrukturę dwóch kolejnych gmin:

Gmina Kowalczuki

Instalacja oświetlenia ulicznego we wsi Jażowo – 23 469,16 euro
Asfaltowanie odcinku ul. Nowej – 19 772,74 euro
Żwirowanie na ul. Pokojowej – 10 456,75 euro
Instalacja oświetlenia ulicznego we wsi Kałaboryszki, ul. Tabolina – 14 000,00 euro
Asfaltowanie ul. Polnej – 4 304,90 euro

Gmina Bezdany

Uporządkowanie prac melioracyjnych przy urządzeniu odcinka drogi we wsi Dębówka ul. Bludikalnio – 55 000,00 euro
Asfaltowanie ul. Przyjaźni – 53 487,74 euro

Przewodniczący frakcji W. Urban zaznaczył, że obowiązkiem dyrektora W. Kondratowicza jest przede wszystkim udział w posiedzeniach rady, a wyjazdy i inne sprawy prywatne należy dostosowywać do posiedzeń rady.
Przewodniczący frakcji W. Urban zaznaczył, że obowiązkiem dyrektora W. Kondratowicza jest przede wszystkim udział w posiedzeniach rady, a wyjazdy i inne sprawy prywatne należy dostosowywać do posiedzeń rady.

Podczas posiedzenia komitetu przewodniczący polskiej frakcji podkreślił, że mieszkańcy gmin czekają na niezwłoczne wykonanie projektów inwestycyjnych i administracja samorządu jako władza wykonawcza powinna nie zwlekać z realizacją projektów tak ważnych dla społeczności i nie stwarzać sztucznych procesów biurokratycznych, a operatywnie i szybko wykonywać. Także zachęcił inne starostwa według potrzeb zgłaszać pilne projekty do wykonania, a rada z kolei przyjmie decyzję przekierowania środków na te cele. Waldemar Urban wyraził też zaniepokojenie z powodu decyzji dyrektora administracji samorządowej, inicjującą sprawdzenia działalności starost, którzy zgłosili swoje propozycje do projektu na październikowej radzie. Przypomniał, że podczas posiedzenia rady dyrektor administracji Władysław Kondratowicz był nieobecny z powodu wyjazdu do Włoch, a po powrocie do pracy w pierwszych dniach podpisał rozporządzenie – wykonanie wstępnej analizy kwalifikacyjnej starostów i właśnie tych starostów, którzy przedstawili swoje projekty inwestycyjne na październikową radę. Przewodniczący frakcji zaznaczył również, że obowiązkiem dyrektora jest przede wszystkim udział w posiedzeniach rady, a wyjazdy i inne sprawy prywatne należy dostosowywać do posiedzeń rady.

Komitet zatwierdził projekty inwestycyjne w Kowalczukach i Bezdanach

Po wysłuchaniu przedstawionych projektów i ich zatwierdzeniu przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Zygmunt Żdanowicz podkreślił, że wszystkie projekty w starostwach muszą być wykonane jeszcze w tym roku, a także zaznaczył, że głos społeczności będzie uwzględniany, radni nadal będą ubiegać się o finansowanie i wykonanie niezbędnych projektów inwestycyjnych. Przewodniczący komitetu podziękował społeczności starostw za współpracę z radnymi i za ich oddolne inicjatywy.

Podczas ostatniego posiedzenia, 20 października, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego absolutną większością zagłosowała za wniesionymi przez frakcję AWPL-ZChR poprawkami w sprawie przekierowania środków budżetowych na potrzeby mieszkańców gmin. Dbając o interesy wspólnot lokalnych i reagując na ich prośby, frakcja wniosła znaczące poprawki do projektu uchwały w sprawie przekierowania środków budżetowych na potrzeby mieszkańców gmin łącznie na sumę 3,5 miliona euro, kierując ich na ważne inwestycje, na które czekają mieszkańcy gmin. Przed zgłoszeniem tego projektu uchwały dyskutowali o ważnych kwestiach z mieszkańcami i przedstawicielami gmin. Wniesione propozycje w większości dotyczą budowy, rozbudowy, remontu dróg oraz oświetlenia ulic.

Przypominamy, że po marcowych wyborach, w których mieszkańcy obdarzyli największym zaufaniem właśnie AWPL-ZChR, jej frakcja ma zdecydowaną większość: 18 na 31 radnych w Radzie, która jest najwyższym organem zarządzającym rejonem. Dzięki temu to Rada przyjmuje decyzje i przeznacza środki na projekty ważne i potrzebne dla mieszkańców rejonu.