Menu / szukaj

Posłowie z Polski będą obserwowali wybory na Wileńszczyźnie

1 marca br. na Litwie będą się odbywały wybory do rad samorządów oraz bezpośrednie wybory merów. Wybory na Litwie będą obserwowali nie tylko lokalni, ale też zagraniczni obserwatorzy, w tym posłowie na Sejm RP.

Przebieg wyborów na Wileńszczyźnie, którą zwarcie zamieszkują Polacy, będą obserwowali członkowie trzech największych klubów parlamentarnych polskiego parlamentu: Piotr Artur van der Coghen, Bożena Kamińska, Iwona Maria Kozłowska, Andrzej Orzechowski, Małgorzata Maria Gosiewska, Piotr Mieczysław Pyzik, Józej Racki.

W przeddzień wyborów członkowie misji spotkali się z kierownictwem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Polaków na Litwie i Macierzy Szkolnej. Na spotkaniu obecni byli między innymi: Waldemar Tomaszewski, Michał Mackiewicz, Józef Kwiatkowski, Wanda Krawczonok, Zdzisław Palewicz, Maria Rekść, Jarosław Narkiewicz, Lucyna Kotłowska. W spotkaniu uczestniczył również Jego Ekscelencja Ambasador RP Jarosław Czubiński oraz członkowie głównej komisji wyborczej Waldemar Urban oraz Swetłana Misevičienė.

Członkowie misji będą czuwali nad tym, by wybory zostały przeprowadzone w sposób demokratyczny, a mieszkańcy Wileńszczyzny mogli swobodnie wyrazić swoją elekcyjną wolę.

W poniedziałek polscy posłowie spotkają się ponadto z przewodniczącym litewskiej Głównej Komisji Wyborczej Zenonasem Vaigauskasem.

W dniu wyborów delegacja zostanie podzielona na 5 zespołów, które udadzą się do miejsc pracy komisji wyborczych w 7 samorządach Litwy: miasta Wilna, rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego, ignalińskiego oraz jezioroskiego.

www.L24.lt

2015-02-28