Menu / szukaj

Około 400 kandydatów w 11 samorządach: mocny start AWPL-ZChR w wyborach na Litwie

Wczoraj, 30 grudnia, upłynął termin zgłaszania kandydatów w wyborach samorządowych. Listy kandydatów złożyło w Głównej Komisji Wyborczej (VRK) 14 z 16 partii politycznych, w tym partia parlamentarna Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Oprócz AWPL-ZChR uczestnikami kampanii politycznej są: Partia Wolności, Związek Demokratów „W imię Litwy”, Związek Chrześcijański, Partia Pracy, Ruch Liberalny, Litewska Partia Regionów, Partia Socjaldemokratyczna, Związek Chłopów i Zielonych, Litewska Partia Zielonych, Partia „Młoda Litwa”, Partia „Wolność i Sprawiedliwość”, Narodowe Zrzeszenie oraz Związek Ojczyzny.
 
AWPL-ZChR zgłosiła listy kandydatów w 11 samorządach, 8 zaś przedstawicieli partii powalczy o stanowisko mera w bezpośrednich wyborach merów.

27 grudnia przed zatwierdzeniem list kandydatów AWPL-ZChR odbyło się wspólne posiedzenie 30-osobowej Rady Naczelnej AWPL-ZChR, 31-osobowej Rady Naczelnej Związku Polaków na Litwie (ZPL), sztandarowej organizacji Polaków na Litwie, i innych czołowych polskich organizacji społecznych. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” reprezentowali prezes Józef Kwiatkowski i wiceprezes Krystyna Dzierżyńska, Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie – prezes Paulina Mielko, Związek Polaków Prawników na Litwie – prezes Grzegorz Sakson, Klub Sportowy Polaków na Litwie „Polonia” – prezes Stefan Kimso, Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie – prezes Arnold Piotrowicz, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie – przewodnicząca Alina Kieżun, Dom Kultury Polskiej w Wilnie – wiceprezes Krystyna Zimińska, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych na Litwie „LitPolinva” – prezes Grzegorz Sakson i inni przedstawiciele nie tylko Wileńszczyzny, ale też Kowieńszczyzny.

Wspólne zebrania kilkunastu polskich organizacji mają już swoją tradycję i stały program. Pierwszym punktem zgromadzenia było złożenie sprawozdań z dokonanej pracy samorządowców polskich za kadencję l. 2019-2023 w tych samorządach, gdzie Polacy mają większość w radach bądź pracują w koalicji. Sprawozdania takie są składane corocznie na rocznych konferencjach AWPL-ZChR, tym razem zaś wymownym faktem było to, że przegląd dokonań przedstawicieli partii w samorządach odbył się w szerokim gronie polskiej społeczności. O dokonaniach mówili prezesi oddziałów partii rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, rejonu wileńskiego Maria Rekść oraz miasta Wilna Wanda Krawczonok.

W dalszej części zgromadzenia Polaków było zaprezentowanie kandydatów z list wyborczych AWPL-ZChR, których wszystkie nazwiska zostały przedstawione dla zebranych. Podczas obrad również przedstawiono nowości w programach wyborczych, które w większości będą stanowiły kontynuację prac wykonanych w latach poprzednich, gdyż dorobek naszych przedstawicieli w samorządach jest szeroki i wysoko oceniany przez miejscowe społeczności.

Na posiedzeniu przebrzmiał również wątek o potrzebie zmian imion bądź nazwisk kandydatów na oryginalne, szczególnie tych, którzy mają całkowitą możliwość uczynienia tego, ich imiona i nazwiska nie zawierają bowiem znaków diakrytycznych. Kwestia ta jest nadzwyczaj ważna, bowiem kandydaci polskiej społeczności w wyborach są naszą swoistą elitą i stanowią przykład dla całej wspólnoty. Wielu kandydatów dokonało już zmiany swych nazwisk na oryginalne.

Wczoraj przedstawiciele AWPL-ZChR zgłosili listy kandydatów w 11 samorządach. Figurują na nich nazwiska aż 392 osób znanych i poważanych w swoich środowiskach.

W stołecznym, największym samorządzie na Litwie, który zamieszkuje co szósty mieszkaniec kraju i który generuje 30 proc. krajowego PKB, o fotel mera powalczy lider ZPL i AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski. 99-osobową listę kandydatów w stolicy otwiera wicemer Edyta Tamošiūnaitė.

Samorządami, w których partia ma największe szanse na wygraną już w pierwszej rundzie, są rejony solecznicki i wileński. W tym pierwszym 50-osobową listę kandydatów otwiera i o reelekcję w wyborach mera ubiega się obecny mer Zdzisław Palewicz, w rejonie wileńskim o fotel mera zawalczy Waldemar Urban, wiceprezes AWPL-ZChR i wiceprezes Wileńskiego Oddziału Rejonowego ZPL, zaś jedynką na 62-osobowej liście jest wieloletnia mer rejonu Maria Rekść.

W rejonie święciańskim o stanowisko mera powalczy Edward Jedziński, prezes miejscowego oddziału ZPL i AWPL dyrektor Domu Polskiego w Nowych Święcianach, 25-osobową listę zaś poprowadzi Alicja Pieślak, wiceprezes miejscowego oddziału ZPL i AWPL, nauczycielka w Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu. W rejonie trockim w wyborach mera startuje Jarosław Narkiewicz, wiceprezes ZPL i AWPL, prezes Rady Polonii Świata, który również poprowadzi 35-osobową listę kandydatów.

O fotel mera Wisagini powalczy z ramienia AWPL-ZChR Siergiejus Kotovas, radny miasta Wisaginia, lider miejscowej wspólnoty staroobrzędowców. Jedynką na liście, na której figuruje 35 nazwisk, będzie obecny radny Zygfryd Binkiewicz, prezes miejscowego oddziału ZPL i AWPL. Marian Bujnicki, były radny Samorządu Rejonu Szyrwinckiego, wieloletni zastępca dyrektora szkoły w Borskunach zawalczy o stanowisko mera rejonu szyrwinckiego, jak również poprowadzi w tym rejonie 28-osobową listę kandydatów.

W trzech kolejnych rejonach listy poprowadzą: w rejonie elektreńskim Jarosław Szakiewicz, przedstawiciel wspólnoty polskiej w Łoździanach, kandydat w poprzednich wyborach; w rejonie jezioroskim – Siergiej Szeplakow, jeden z liderów ZPL w rejonie, kandydat w poprzednich wyborach. W rejonie orańskim 14-osobową listę otwiera aktywny społecznik i przedstawiciel środowiska młodzieżowego Rafał Śliżewski, w rejonie ignalińskim, gdzie wyborcy będą mogli wybrać spośród 14 kandydatów partii – jedynką na liście jest Wiktor Siagło, znany i poważany rolnik indywidualny, aktywny działacz ZPL.

Wybory samorządowe i bezpośrednie wybory merów odbędą się na Litwie 5 marca 2023 roku.

2022-12-31