Menu / szukaj

Inicjatywa społeczna ZPL jest nie tylko realizowana zgodnie z aktami prawnymi z zakresu ochrony danych, ale pełni również ważną rolę w kontekście powszechnego spisu 2021 roku

W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej ukazały się nieprawdziwe informacje w związku z inicjatywą, jaką jest Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie.
 
Związek Polaków na Litwie już od miesiąca, od dnia 13 stycznia 2021 roku, utrzymuje stały kontakt – zarówno mailowy, jak też telefoniczny – z Państwową Inspekcją Ochrony Danych (dalej zwaną PIOD), dąży bowiem do tego, by inicjatywa, jaką jest Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie, była realizowana w oparciu o Ustawę RL o ochronie prawnej danych oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane RODO).

W piśmie przesłanym do ZPL PIOD podkreśliła właśnie, że ani RODO, ani PIOD nie zakazują i nie mogą zabronić gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza jeśli dotyczą one inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego i organizacji społecznych, tym niemniej mogą wystosować zalecenia, zwrócić uwagę czy też pomóc organizacjom społecznym w realizowaniu inicjatyw i zapewnić przestrzeganie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Toteż oczywiste jest, że inicjatywa społeczna, jaką jest Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie, jest realizowana zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu ochrony danych – zarówno unijnych, jak też krajowych.

ZPL podkreśla, że inicjatywa społeczna, która jest realizowana na zasadzie dobrowolności, jest wdrażana nie tylko zgodnie z aktami prawnymi z zakresu ochrony danych, ale pełni również ważną rolę w kontekście powszechnego spisu 2021 roku w kontekście informowania mieszkańców.

Podobne społeczne spisy ludności, które są mile widziane, a nawet promowane przez niemal wszystkie rządy państw członkowskich UE, mniejszości narodowe wielokrotnie organizowały w innych państwach członkowskich UE: węgierska mniejszość narodowa w Rumunii i na Słowacji, chorwacka mniejszość narodowa w Bośni i Hercegowinie itd.

Inicjatywa społeczna ZPL już doczekała się międzynarodowego poparcia. Pismo z deklaracją poparcia dla inicjatywy przesłał do ZPL Lorant Vincze, europoseł, Przewodniczący Federalnej Unii Narodowości Europejskich (FUEN). Również zwracamy się do innych organizacji pozarządowych na Litwie o poparcie i promowanie akcji ZPL.

Jesteśmy przekonani, że Związek Polaków na Litwie w ścisłej współpracy z oficjalnymi instytucjami naszego kraju w najbliższych miesiącach pomyślnie zrealizuje inicjatywę społeczną, jaką jest Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie.

Waldemar Urban
Koordynator inicjatywy społecznej Związku Polaków na Litwie

Tygodnik Wileńszczyzny 18-24 Luty 2021 Nr.7