Menu / szukaj

Dalszy wzrost poparcia dla AWPL-ZChR do około 7 proc.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin plasuje się wśród politycznych liderów popularności – wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez spółkę „Baltijos tyrimai“.
 
W dniach 15-25 czerwca bieżącego roku sondażownia „Baltijos tyrimai“ na zlecenie agencji ELTA przeprowadziła sondaż wśród mieszkańców, pytając ich o to, na jaką partię oddaliby swój głos, gdyby wybory do Sejmu odbywałyby się jutro.

Autorzy zestawienia porównali poparcie dla partii krajowych w lutym i czerwcu br. Z rankingu wynika, że Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) odnotowała wzrost poparcia aż o 1,6% – partię popiera obecnie 6,6% mieszkańców kraju.

Związek Chłopów i Zielonych (22,5%), który potrafił przywrócić popularność w dobie koronakryzysu, zdetronizował w zestawieniu partię konserwatywną (18,2%).

Litewska Partia Socjaldemokratyczna plasuje się na miejscu trzecim z poparciem na poziomie 17%, na miejscu czwartym znajduje się Ruch Liberalny (8,8%), na piątym zaś – Partia Pracy, na którą głosowałoby 8,4% wyborców, na Wolność i Sprawiedliwość stawia 7,8% wyborców.

W czerwcu, w porównaniu z lutym, spadek popularności odnotowało wiele partii na Litwie, w tym konserwatyści (z 24,3% do 18,2%), Ruch Liberalny (z 11,6% do 8,8%), Partia Pracy (z 9,1% do 8,4%), Wolność i Sprawiedliwość (z 9,6% do 7,8%), Partia Wolności (z 4,1% do 3,7%) i in.

Szeregi sympatyków udało się w okresie luty-czerwiec zwiększyć zaledwie kilku partiom, w tym AWPL-ZChR do około 7 proc.

Aż 25,2% przepytanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos bądź w ogóle nie poszłoby na wybory.

Mając na uwadze fakt, że dość często sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie (najczęściej „Vilmorus”), wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie realnie cieszy się większą popularnością.

„Główne filary ideologiczne Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin – troska o zwykłego człowieka, sprawiedliwość społeczna, uczciwa polityka i walka z korupcją – nie wszystkim odpowiadają. Więc po odnotowaniu znaczącego poparcia mogą też nasilić się ataki niektórych polityków, nieuczciwych mediów i ich mocodawców. Jednak nie zejdziemy ze swojej pryncypialnej drogi służenia wyłącznie ludziom” – powiedział dla portalu L24.lt Waldemar Tomaszewski, który także odnotował, że wysokie, około 7 proc.,  poparcie dla partii jest wynikiem rzetelnej pracy przedstawicieli partii w parlamencie, rządzie, samorządach, starostwach i innych instytucjach samorządowych.

Poniżej znajdą Państwo dwie tabele: pierwsza przedstawia pozycje partii bez uwzględnienia osób, które nie będą głosować, i osób niezdecydowanych, druga zaś, sporządzona przez sondażownię, obrazuje poparcie dla ugrupowań politycznych z uwzględnieniem osób, które nie będą głosować, i osób niezdecydowanych. Ta druga tablica nie wskazuje na realne poparcie przy urnach wyborczych, gdyż osoby nie biorące udział w głosowaniu w żaden sposób nie mogą być i nie są uwzględniane  przy ogłaszaniu wyników wyborczych.

Wyniki partii nie uwzględniając osób, które nie będą głosować, i osób niezdecydowanych:

Nr  Partie    Czerwiec 2020  Luty 2020
1.  Związek Chłopów i Zielonych 22,5 proc. 15,0 proc.
2.  Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy  Demokraci 18,2 proc. 24,3 proc.
3.  Partia Socjaldemokratyczna  17,0 proc. 15,6 proc.
4.  Ruch Liberalny 8,8 proc. 11,6 proc.
5. Partia Pracy 8,4 proc. 9,1 proc.
6.  Wolność i Sprawiedliwość 7,8 proc. 9,6 proc.
7.  AWPL-ZChR 6,6 proc. 5,0 proc.
8.  Partia Wolności 3,7 proc. 4,1 proc.
9. Socjaldemokratyczna Partia Pracy 2,9 proc. 3,1 proc.
10.  Partia Centrum „Gerovės Lietuva” 1,9 proc. 2,6 proc.
11.  Inne partie 2,2 proc.  – proc.
   Suma oddanych na partie głosów 100 proc. 100 proc.

Wyniki partii uwzględniając osoby, które nie będą głosować, i osób niezdecydowanych:

Nr  Partie    Czerwiec 2020  Luty 2020
1.  Związek Chłopów i Zielonych 16,8 proc. 11,0 proc.
2.  Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy  Demokraci 13,6 proc. 17,8 proc.
3.  Partia Socjaldemokratyczna  12,7 proc. 11,4 proc.
4.  Ruch Liberalny 6,6 proc. 8,5 proc.
5. Partia Pracy 6,3 proc. 6,7proc.
6.  Wolność i Sprawiedliwość 5,8 proc. 7,0 proc.
7.  AWPL-ZChR 4,9 proc. 3,7 proc.
8.  Partia Wolności 2,8 proc. 3,0 proc.
9. Socjaldemokratyczna Partia Pracy 2,2 proc. 2,3 proc.
10.  Partia Centrum „Gerovės Lietuva” 1,4 proc. 1,9 proc.
11.  Inne partie 1,7 proc.  – proc.
12.  Suma oddanych na partie głosów 74,8 proc. 73,7 proc.
13.  Niezdecydowani lub nie będą głosować 25,2 proc. 26,7 proc.
   Ogółem 100 proc. 100 proc.

2020-07-10