Menu / szukaj

Kolejny sukces zjednoczonych wokół AWPL-ZChR mniejszości narodowych

Dziś na posiedzeniu Rada stołeczna zatwierdziła komplety klas w roku szkolnym 2020-2021, w tym komplety polskich klas 11 i 12 w szkole w Leszczyniakach.
 
„Już drugi rok z rzędu zatwierdzamy w drodze wyjątku komplety klas 11 i 12 w szkole w Leszczyniakach i Szkole im. Lwa Karsawina. Kiedy uczniowie tych szkół kończą klasę 10 i kontynuują naukę w klasie 11, to oni de iure należą do drugiej szkoły – odpowiednio do gimnazjum w Grzegorzewie i gimnazjum „Juventos”, ale fizycznie uczą się w murach swojej dawnej szkoły” – powiedziała w rozmowie z naszym portalem Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR. To znaczy, że klasy 11 i 12 kompletowane są przy innej szkole, ale w murach starej szkoły.

Jak podkreśliła, takie rozwiązanie jest ważne dla uczniów oraz ich rodziców, gdyż uczeń może kontynuować naukę w swojej dzielnicy, blisko swego domu.

„Wcześniej szkoła w Leszczyniakach miała 10 klas. W roku ubiegłym, staraniami AWPL-ZChR, Rada stołeczna dała zgodę na kompletowanie klasy 11 w tej szkole, która w tym roku jest już klasą maturalną. Tak samo jest w Szkole im. Karsawina i to jest bardzo dobre rozwiązanie” – zaakcentowała wicemer.

Szkoły mniejszości narodowych zawsze miały niełatwo, a podczas niedawnej reformy oświatowej wiele z nich było zagrożonych degradacją bądź likwidacją. Jednak dzięki aktywnym działaniom AWPL-ZChR i determinacji rodziców, nauczycieli i uczniów szkoły mniejszości narodowych zostały zachowane i stabilnie się rozwijają.

M.in. kiedy w 2017 roku do koalicji w samorządzie miasta Wilna dołączyła AWPL-ZChR, to udało się doprowadzić do tego, że Gimnazjum im. Adama Mickiewicza zostało liceum, a dwie wileńskie szkoły mniejszości narodowych – Szkoła im. Szymona Konarskiego i Szkoła im. Aleksandra Puszkina – uzyskały w ubiegłym roku status tzw. długiego gimnazjum. Obecnie na Litwie jest 25 gimnazjów rosyjskich i 36 polskich, co stanowi odpowiednio 7% i 10% w skali kraju.

2020-04-15