Menu / szukaj

Sejm uchwalił budżet na 2019 rok. Komentarz Rity Tamašunienė

We wtorek Sejm RL uchwalił budżet państwa na 2019 rok. Najwięcej uwagi poświęcono w nim reformom strukturalnym ochrony zdrowia, oświaty, ochrony społecznej, innowacji, systemu podatkowego i zmniejszania skali szarej strefy.
 
Za przyjęciem przyszłorocznego budżetu głosowało 84 posłów, 41 było przeciwko, a 5 wstrzymało się od głosu. Posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin jednomyślnie przegłosowali za przyjęciem budżetu na rok 2019.

Dochody przyszłorocznego budżetu Litwy, wliczając środki z funduszy Unii Europejskiej oraz inną międzynarodową pomoc finansową, mają wynieść ponad 10 mld 590 mln euro. W tym wpływy od podatku dochodowego i zysku mają stanowić ponad 2 mld 483 mln euro, od podatku od towarów i usług – ponad 5 mld 427,5 mln euro, środki z funduszy unijnych i inna międzynarodowa pomoc finansowa ma wynieść ponad 1 mld 921,5 mln euro.

„Nie przyszedłem walczyć ani rozdawać prezentów bożonarodzeniowych. Przyszedłem przedstawić rozważony, zbalansowany budżet. Budżet na następny rok zorientowany jest na reformy strukturalne i zmniejszenie ubóstwa” – mówił w czasie posiedzenia Vilius Šapoka, minister finansów.

Podkreślił, że największe wydatki będą w takich dziedzinach, które przeżywają zmiany. Zaznaczył, że zaplanowana w 2019 realizacja reform ma przyczynić się do wzrostu PKB, stworzenia nowych miejsc pracy.

„Reformy – to narzędzie, które pozwala wcielić w życie strategiczne cele: zmniejszyć opodatkowanie siły roboczej, wprowadzić innowacje i inwestycje, zwiększyć dochody mieszkańców i ich bezpieczeństwo ekonomiczne, zapewnić ciągłość systemu emerytalnego, zmniejszyć aktywność szarej strefy, zwiększyć jakość oraz efektywność w sektorze ochrony zdrowia i oświaty” – powiedział Šapoka.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich mają wynieść 11 mld 696 mln euro. Asygnacje państwowe przewyższają wpływy o prawie 1 mld 106 euro. Na ochronę socjalną będzie skierowanych 5,7 mld euro, na oświatę – 2,2 mld euro, na ochronę zdrowia – prawie 2,2 mld euro. Na wynagrodzenia przeznaczono prawie 1 mld 646 mln euro.

W 2019 r. wpływy do budżetów samorządowych i dotacje z budżetu państwa będą stanowiły prawie 3 mld euro. Dochody na wykonywanie samodzielnych funkcji mają wynieść 1 mld 899,9 mln euro. To prawie o 60 mln euro więcej niż w budżecie na rok 2018. Dotacje z budżetu państwa wyniosą 1 mld 37 mln euro albo niemal o 10 proc. więcej niż w tegorocznym budżecie.

Wszyscy posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin oddali głosy za przyjęciem budżetu na rok 2019. AWPL-ZChR jako partia reprezentująca wartości chrześcijańskie budżet na następny rok rozpatrywała i oceniała poprzez pryzmat tego jak on wpłynie na każdą rodzinę oraz na jej dobrobyt.

„Budżet na 2019 rok nie jest idealny, a zawsze można chcieć, aby był bardziej socjalnie sprawiedliwy, ale jest pod tym względem lepszy w porównaniu z ubiegłymi latami. Z tego powodu frakcja AWPL-ZChR poparła budżet. Budżet zakłada zwiększenie wynagrodzeń dla pracujących, obniżkę podatków, wzrost od 30 do 50 euro na każde dziecko. Rodziny wielodzietne i rodziny, które mają dziecko niepełnosprawne, otrzymają po 70 euro na dziecko. Przewiduje się także wzrost emerytur” – powiedziała starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė.

2018-12-11