Menu / szukaj

Wieloletnia tendencja – najwięcej podatników wspiera AWPL-ZChR

Państwowa Inspekcja Podatkowa (PIP) rozpoczęła dziś wypłacanie partiom politycznym środków pieniężnych, które przeznaczyli im podatnicy. Pod względem liczby ofiarodawców Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin jest liderem przez kilka lat z rzędu.
 
W tym roku prawie 63 tys. litewskich podatników przekazało na partie polityczne ponad 1 mln euro, odpisując 1 proc. od podatku dochodowego. To więcej niż w roku poprzednim – w 2017 roku partie otrzymały 950 tys. euro od 62 tys. podatników.

Pod względem liczby ofiarodawców wieloletnim liderem jest Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin – partia otrzymała 18 750 odpisów, co stanowi 29,9 proc. od ogółu. AWPL-ZChR dostanie 137 tys. euro (przed rokiem uzyskała 115 tys. euro).

Konserwatyści zajmują drugie miejsce. 1 proc. od podatku odpisało dla nich 10 705 podatników, którzy przekazali dla partii 292,5 tys. euro.

Na trzecim miejscu znajdują się socjaldemokraci. Tę partię wsparło finansowo 10 298 podatników, przekazując 148,8 tys. euro. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba osób wspierających socjaldemokratów zmniejszyła się o ponad 2 tys. osób (w 2017 roku 12 335 osób przekazało 175,2 tys. euro). To największy spadek liczby ofiarodawców wśród wielkich i znaczących partii.

Już drugi rok z rzędu maleje liczba podatników wspierających finansowo Ruch Liberalny, Partię Pracy i Związek Wolności (liberałowie). Ruch Liberalny ma w tym roku o 1 750 mniej ofiarodawców niż przed rokiem (rok wcześniej o 1 749 mniej). Partia Pracy – o 1 156 mniej (rok wcześniej – o 2 438), Związek Wolności (liberałowie) – o 368 (rok wcześniej o 965).

Największą sumę z odpisów otrzymali konserwatyści – 292,5 tys. euro oraz Ruch Liberalny – 211,2 tys. euro, mimo że ich wspiera nie największa grupa podatników. Wynika to dlatego, że te partie w większości są wspierane przez osoby powiązane z biznesem.

Podatnicy mogą przekazać 2 proc. od podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego, dodatkowo na partie polityczne – 1 proc.

W tym roku ofiarodawcy przekazali partiom politycznym i organizacjom pożytku publicznego prawie 17,5 mln euro (przed rokiem – 17 mln euro).

Poniżej zamieszczamy tabelę (według danych PIP) z danymi na temat odpisu podatkowego na rzecz partii politycznych (10 partii politycznych, które wsparło najwięcej ofiarodawców).

Miejsce wg ilości podań Nazwa partii Liczba podań o odpis podatkowy  % od ogółu podań Kwota odpisu w euro
 1.  Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin  18750  29,9  136985,64
 2.  Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci  10705  17,1  292429,51
 3.  Litewska Partia Socjaldemokratyczna  10298  16,4  148787,55
4.  Ruch Liberalny  7809  12,4  211188,23
5.  Partia Pracy  5036  8,0  41093,67
6.  Partia „Porządek i Sprawiedliwość”  3410  5,4  34473,47
7.  Litewski Związek Wolności (liberałowie)  2165  3,5  45599,20
8.  Związek Chłopów i Zielonych  1881  3,0  44322,56
9.  Partia polityczna „Centrum Związków Zawodowych”  597  1,0  5246,79
10.  Socialdemokratyczna Partia Pracy  490  0,8  8409,00
11.  Inne Partie  2187  2,5  37549,65
 12.  Ogółem  62731  100  1006085,27