Menu / szukaj

Zbigniew Jedziński: kandydaci w wyborach mają informować o współpracy z zagranicznymi służbami specjalnymi

Poseł z sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) Zbigniew Jedziński zarejestrował w Sejmie przygotowany przez frakcję projekt nowelizacji ustaw o wyborach sejmowych, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego (PE) i samorządowych. Zgodnie z poprawkami, kandydaci w wyborach, którzy świadomie współpracowali z zagranicznymi służbami specjalnymi nie na polecenie kraju swego pochodzenia, byliby zobowiązani publicznie o tym poinformować.
„Obecnie w prawie wyborczym nie są zharmonizowane wymogi wobec kandydatów, by przedstawili wyborcom informację o współpracy z zagranicznymi służbami specjalnymi” – podkreślił Zbigniew Jedziński. Zwrócił uwagę na to, że według ustaw o niektórych wyborach kandydat jest zobowiązany poinformować wyborców o współpracy ze służbami specjalnymi czterech państw, a według innych nie ma wymogu informowania wyborców o fakcie współpracy.

„Zgodnie z ustawą o wyborach samorządowych nie ma obowiązku informowania wyborców o fakcie współpracy, ale to jest sprzeczne z 9 artykułem ustawy o rejestracji, przyznaniu się, ewidencji i ochronie osób tajnie współpracujących ze służbami specjalnymi byłego ZSRR, który mówi o tym, że kandydat na radnego w wyborach samorządowych jest zobowiązany przedstawić Głównej Komisji Wyborczej informację o swojej tajnej współpracy ze służbami specjalnymi ZSRR” – podkreślił poseł z AWPL-ZChR.

„Przyjęcie poprawek do ustaw wniosłoby więcej przejrzystości i wyborcom byłaby przedstawiona pełna informacja, która miałaby wpływ na ich decyzje podczas głosowania na poszczególnych kandydatów. Fakty współpracy z zagranicznymi służbami specjalnymi nie byłyby ukrywane, jak jest teraz, a jeśli zdarzy się tak, że kandydat nie poinformował wyborców o fakcie współpracy, to po wyjściu tego na jaw, mandaty byłyby anulowane zgodnie z przepisami odpowiedniej ustawy o wyborach” – tłumaczył Jedziński.

Zarejestrowana przez posła AWPL-ZChR poprawka prawdopodobnie zostanie rozpatrzona przez Sejm podczas obecnej sesji jesiennej.

Przypominamy, że AWPL-ZChR dąży do ujawnienia nazwisk tajnych współpracowników służb specjalnych byłego ZSRR. W czerwcu tego roku Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu zainicjonowany przez AWPL-ZChR projekt ustawy lustracyjnej. 55 posłów głosowało za przyjęciem ustawy, 34 było przeciwko, a 9 wstrzymało się od głosu.

2018-09-26