Menu / szukaj

Europa Christi w Parlamencie Europejskim

Międzynarodowy Ruch Europa Christi z udziałem Ks. Infułata dra Ireneusza Skubisia, założyciela i moderatora Ruchu oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, Waldemara Tomaszewskiego oraz prof. Mirosława Piotrowskiego zorganizował w Parlamencie Europejskim w Brukseli konferencję pt. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 
Wśród prelegentów znaleźli się: Ks. Infułat dr Ireneusz Skubiś, europosłowie Waldemar Tomaszewski i Mirosław Piotrowski, europoseł dr Urszula Krupa, ks. dr Jarosław Krzewicki, red. Włodzimierz Rędzioch, dr Bogusław Rogalski, red. Mariusz Książek oraz ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Sitarz.

Europa znajduje się w wielkim kryzysie wartości, zatraca swoją tożsamość i misję cywilizacyjną. Unia Europejska zerwała z ideami, które były u jej początków. Symbol maryjnych gwiazd na jej fladze został zapomniany – to tylko nieliczne z problemów poruszonych podczas środowej konferencji pt. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Mając na względzie konieczność powrotu do budowania Europy na fundamentach Ewangelii, europosłowie z EKR: Waldemar Tomaszewski i Mirosław Piotrowski zorganizowali w Parlamencie Europejskim w Brukseli wyjątkową konferencję pt. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Chrześcijańskie korzenie są dla Europy, jak pokarm i tlen. Europa potrzebuje wielkiej reformy.

– Prawdziwa Europa to „Europa Christi” – Europa Chrystusa – zaznaczył ks. infułat dr Ireneusz Skubiś. – Chciałbym, żeby Chrystus wrócił do Europy i żeby otrzymał paszport, bo ten paszport mu się należy. Dzisiaj w Europie Chrystus także ma często wstęp wzbroniony i musimy sobie to uświadomić – powiedział ks. Skubiś.

– Wiemy, że od wielu lat Unia Europejska przeżywa kryzys i to w zakresie tożsamościowym, jak i funkcjonalnym. […] Odpowiedzialność za aktywność społeczno-polityczną bierzemy wyłącznie na siebie. My chcemy wysłuchać opinii duchownych, ale także osób świeckich – dodał prof. Piotrowski.

Przykładem udziału chrześcijan w życiu politycznym jest Litwa, o czym mówił podczas referatu europoseł Waldemar Tomaszewski. – Przedstawiłem właśnie te ważne aspekty naszej działalności, składania ustaw, dbania o wartości chrześcijańskie również w życiu politycznym, jak też kierowanie ludzi na odpowiedzialne stanowiska, z myślą o tym, żeby byli mocni swoją wiarą. I my to na Litwie czynimy. Nam się udało – zaznaczył europoseł Tomaszewski.

Chrześcijaństwo i Ewangelia powinny stać się kontynuacją nowej i nowoczesnej Europy – zwróciła uwagę europoseł dr Urszula Krupa. – Odejście od korzeni chrześcijańskich Europy uderza oczywiście w wiele sfer, ale tak naprawdę bardzo w rodzinę i niszczy osobowość, niszczy normalność – wskazała polityk.

Jak zauważył ks. dr Jarosław Krzewicki, Ruch Europa Christi ma do spełnienia dziejowa rolę. – Jest okazja, by poszukiwać się wzajemnie w Europie, która stała się pluralistyczna. My tego w Polsce tak nie odczuwamy, ale gdy jedziemy na Zachód, widzimy jak bardzo zagubieni czujemy się w tym społeczeństwie, które przestaje żyć wartościami chrześcijańskimi, przestaje odnosić się do Chrystusa – powiedział ks. Krzewicki.

Dr Bogusław Rogalski zwrócił natomiast uwagę na fakt, że mamy dzisiaj do czynienia z kolejną w historii islamizacją dokonywaną przez muzułmanów. – W Zachodniej Europie trafiają na ideową pustkę, która powstała jako efekt odejścia tamtejszego społeczeństwa od wartości chrześcijańskich, które stanowią przecież fundament Europy. Bez zrozumienia tej prawdy, bez powrotu do korzeni i wartości nie da się skutecznie zatrzymać fali nowej islamizacji. Europa była silna i opierała się muzułmańskim najazdom wówczas, gdy była oparta na wartościach i głęboko zakorzeniona w chrześcijaństwie, gdy była silna duchem – powiedział dr Rogalski.

Z Brukseli popłynął bardzo wyraźny głos, że UE nie ma przyszłości bez chrześcijańskich wartości. Stanie na straży tych wartości jest dziś dla mieszkańców Starego Kontynentu poważnym wyzwaniem i zarazem zadaniem. Niewiele znaczy dziś to, że ojcowie zjednoczonej Europy, Robert Schuman, Alcide De Gasperi i Konrad Adenauer byli osobami głęboko wierzącymi, byli wzorowymi chrześcijanami. Unia wymaga dziś wielkiej reformy, która przyczyni się do wyjścia z kryzysu wartości i powrotu do swoich korzeni. Europa to dwa tysiące lat kultury chrześcijańskiej, cywilizacji, która prowadzi do prawdziwego rozwoju materialnego i duchowego. Powinniśmy o tym pamiętać. Potrzeba dzisiaj odważnych ludzi, odważnych polityków, którzy będą chcieli przywrócić do życia dzieło ojców założycieli Wspólnoty europejskiej opartej na zasadach i wartościach chrześcijańskich. Taki głos popłynął w świat podczas konferencji Ruchu Europa Christi w Brukseli.

2018-05-16