Navigate / search

Streike dalyvavo virš 90 proc. lenkų mokyklų Lietuvoje

Antrąją mokslo metų dieną Lietuvos tautinių mažumų mokyklose vyko „tuščių suolų“ streikas. Prie protesto akcijos prisijungė apie 95 proc. mokyklų, kuriose dėstoma lenkų kalba.
Streiko metu tautinių mažumų mokyklų auklėtiniai nedalyvavo pamokose. Tokiu būdu buvo išreikštas protestas prieš valdžios veiksmus, nutaikytus į švietimo įstaigas, mokančias vaikus lenkų, rusų kalbomis bei į kitas tautines mažumas.

Streike dalyvavo visos Vilniaus krašto mokyklos, kuriose mokoma lenkų kalba. Vilniaus rajone yra trisdešimt dvi tokios mokyklos, Šalčininkų rajone – aštuoniolika. Visos iki vienos šios mokyklos ir prisidėjo prie streiko.

Trakų rajone iš penkių lenkiškų mokyklų prie protesto akcijos prisijungė keturios. Vilniuje iš devynių mokyklų streike dalyvavo septynios. Aktyviausios buvo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės ir Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos. Iš rusų mokyklų Vilniuje prie streiko prisijungė Vilniaus Levo Karsavino vidurinės mokyklos auklėtiniai.

Nepaisant politikų ir žiniasklaidos pastangų atgrasinti tėvus nuo dalyvimo streike, gąsdinant tariamomis baudomis, tautinių mažumų mokinių tėvai nepabūgo. Jie drąsiai prisijungė prie streiko ir neišleido vaikų į mokyklą.

Prie atidaryto Aušros Vartų koplyčios lango buvo aukojamos šv. Mišios. Melstasi už tautinių mažumų švietimą Vilniaus krašte. Prie Aušros Vartų meldėsi apie du tūkstančiai tikinčiųjų.

Solidarizuodamiesi su švietimo bendruomenėmis, į šv. Mišias taip pat atvyko Lenkijos Seimo pirmininko pavaduotojas Marek Kuchciński, savo pagalbą pasiūlė Lenkijos Tautos Edukacijos ministrė Joanna Kluzik-Rostkowska, kuri, siekdama apginti lenkiškąsias mokyklas Lietuvoje, ruošia laišką savo kolegei Lietuvos švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei.

Taip pat Lenkijos Seime yra ruošiamas nutarimas dėl lenkų švietimo Lietuvoje. Kol kas tai – precedentų neturintis Lenkijos Parlamento žingsnis.

www.L24.lt

2015-09-03