Menu / szukaj

Sąd podejmie decyzję w sprawie karnej przeciwko A. Valotce, który podżegał do niezgody narodowej

Czesław Olszewski, poseł na Sejm RL z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin po zapoznaniu się z treścią Uchwały oraz kierując się art. 168. oraz 1. częścią rozdziału 1. art. 3.,  Kodeksu Postępowania Karnego Republiki Litewskiej, nie zgodził się z decyzją prokurator Sandry Čaplikaitė o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie skandalicznej wypowiedzi Audriusa Valotki. Czytaj dalej

Postanowienie Komitetu Praworządności i Rozwoju Samorządności w obronie sołtysów rejonu wileńskiego

Już w pierwszym miesiącu pracy Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nowej kadencji była sukcesywnie przyjęta decyzja z programu wyborczego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, dotycząca wsparcia finansowego sołtysów, która zapewnia znacząco większe rekompensaty kosztów działalności sołtysów. Już od 1 lipca do końca tego roku każdy sołtys w rejonie wileńskim będzie mógł otrzymać do 200 euro miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem swoich obowiązków, a od 1 stycznia 2024 – do 0,2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (lit. VMDU). Zgodnie z zatwierdzoną uchwałą, z możliwości rekompensowania poniesionych wydatków będą mogli również skorzystać obecni sołtysi. Czytaj dalej

Poseł na Sejm RL Czesław Olszewski zwrócił się do prokuratury o wszczęcie postępowania karnego za podżeganie do niezgody

23 lipca poseł na Sejm RL z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Czesław Olszewski zwrócił się do Prokurator Generalnej Republiki Litewskiej Nidy Gurskienė z prośbą o wszczęcie śledztwa i ocenę, czy podżegające do waśni na tle narodowościowym wypowiedzi szefa Państwowej Inspekcji Językowej Audriusa Valotki są zgodne z przepisami Kodeksu Karnego Republiki Litewskiej oraz innych ustaw. Czytaj dalej

Rita Tamašunienė: Słowa szefa Państwowej Inspekcji Językowej podżegają do waśni na tle narodowościowym

Posłanka na Sejm RL z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė zwróciła się do Głównej Komisji Etyki Służbowej w sprawie zbadania i oceny publicznej wypowiedzi kierownika Państwowej Inspekcji Językowej (VKI) Audriusa Valotki pod adresem mieszkających na Litwie Polaków. Wypowiedzi te, jak podkreśla posłanka, podżegają do waśni na tle narodowościowym, poniżają obywateli Republiki Litewskiej narodowości polskiej i oczerniają relacje dwustronne między Litwą a Polską. Czytaj dalej

Pogodny, liczny i udany XXIII Rodzinny Zlot Turystyczny ZPL-AWPL

Członkowie, sympatycy i przyjaciele największych polskich organizacji na Litwie – Związku Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin –spotkali się w sobotę na tradycyjnym rodzinno-towarzyskim pikniku w podwileńskich Bieliszkach nad jeziorem Oświe. To już XXIII Rodzinny Zlot Turystyczny ZPL i AWPL – ZChR – świetna okazja do wielopokoleniowej integracji i wspólnej zabawy na łonie przyrody. W ciągu dnia odpoczywało i bawiło się 3-4 tysiące osób. Czytaj dalej

Ważne spotkanie europosła Tomaszewskiego z przywódcami Polski i politykami EKR w Warszawie

W Warszawie od 4 do 7 lipca odbywają się Dni Studyjne Frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, w których udział bierze prezes AWPL-ZChR europoseł Waldemar Tomaszewski, członek zarządu EKR. Wyjazdowe posiedzenie tej ważnej, reformatorskiej siły w Europarlamencie poświęcone jest najważniejszym problemom i wyzwaniom, przed którymi stoi dzisiejsza Europa. Czytaj dalej

Posłowie AWPL-ZChR mają sposób, aby poprawić sytuację finansową rejonów wokół dużych miast

Do budżetów samorządów rejonów wileńskiego, kowieńskiego i kłajpedzkiego miałyby w całości trafiać podatki dochodowe od osób fizycznych, płacone przez mieszkańców tych rejonów. Taką propozycję zarejestrowali w Sejmie posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski razem z parlamentarzystami innych frakcji. Czytaj dalej

Mieszkańcy rejonu wileńskiego okradani przez decyzje rządowe

Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), biorąc pod uwagę prężnie i dynamicznie rozwijający się rejon wileński, rosnącą z roku na rok liczbę jego mieszkańców, którzy widzą tu perspektywę zamieszkania i podejmowania pracy, co bezpośrednio wiąże się z potrzebą rozwoju i poprawy warunków infrastruktury w rejonie, 5 lipca na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego złoży projekt rezolucji, skierowanej do Sejmu i Rządu Republiki Litewskiej w sprawie przywrócenia do 100 proc. części podatku dochodowego od osób fizycznych, przypadającej Samorządowi Rejonu Wileńskiego. Czytaj dalej