Menu / szukaj

Struktura

Skład Rady Naczelnej AWPL,

zatwierdzony na VIII Zjeździe AWPL 7 maja 2016 roku w Wilnie

1.       Waldemar Tomaszewski – przewodniczący

2.      Zbigniew Jedziński – wiceprzewodniczący

3.      Wanda Krawczonok – wiceprzewodnicząca

4.      Zdzisław Palewicz – wiceprzewodniczący

5.      Maria Rekść – wiceprzewodnicząca

6.      Leonard Talmont – wiceprzewodniczący

7.      Renata Sobieska – sekretarz

8.   Stanisław Adamajtis

9.      Jolanta Antoncewa

10.  Bolesław Daszkiewicz

11.  Danuta Janina Jusiel

12.   Lucyna Kotłowska

13.  Jarosław Narkiewicz

14.   Marian Naruniec

15.    Czesław Olszewski

16.   Alicja Pieślak

17.   Maria Pucz

18.   Aleksander Stankiewicz

19.   Edmund Szot

20.  Rita Tamaszuniene

21.   Jarosław Wojciechowicz

Skład stałych komisji AWPL, wybranych na VIII Zjeździe AWPL 7 maja 2016 roku w Wilnie

Komisja Mandatowa i Etyki:

Czesława Marcinkiewicz

Anna Ingielewicz

Renata Bogdanowicz

Edyta Szyszko

Maria Jedzińska

 

Komisja Nadzorcza:

Rasa Tamosziuniene – przewodnicząca komisji

Jarosław Kamiński

Edward Puncewicz

Renata Cytacka

Edyta Tamosziunaite

 

Komisja Rewizyjna:

Tadeusz Aszkielaniec

Józef Rybak

Krystyna Gierasimowicz

Mirosław Romanowski

Edward Mackiewicz