Menu / szukaj

Założenia programowe AWPL-ZChR

Założenia programowe

Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin

Za wartości chrześcijańskie! Za wartości tradycyjnej rodziny!

Za sprawiedliwość społeczną! Za uczciwą politykę!

Podstawą działalności AWPL-ZChR są wartości chrześcijańskie, wszyscy bowiem jesteśmy dziećmi Bożymi i przed Nim wszyscy jesteśmy równi – niezależnie od rasy, narodowości, przekonań politycznych i statusu społecznego. Jesteśmy niczym jedna duża rodzina. Opowiadamy się za wartościami tradycyjnej rodziny będącej podstawową komórką społeczeństwa. Działalność polityczną i społeczną rozumiemy przede wszystkim jako uczciwą i rzetelną służbę na rzecz drugiego człowieka i państwa.

Za cel stawiamy sobie realizację i obronę podstawowych ideałów naszej kultury i cywilizacji: rodziny, życia, prawdy, sprawiedliwości, godności i honoru.

Sprawiedliwy podział finansów i obciążenia podatkowego przy zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa wymaga większych wpływów do budżetu. Będziemy dążyli do:

 • Wdrożenia zasady solidarności podatkowej, zgodnie z którą bogatszy płaci więcej (podatek w wysokości 1 euro dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie miesięczne)
 • Opodatkowania banków, sieci handlowych
 • Zwiększenia finansowania samorządów oraz dziedzin oświaty, kultury i opieki nad dziećmi
 • Zmiany modelu koszyczka ucznia i kwot kas chorych
 • Zmniejszenia liczby posłów na Sejm ze 141 do 101

Zapewnimy dobrobyt dla rodzin, każdego człowieka:

 • 120 euro comiesięcznie dla każdego dziecka, 200 euro dla rodzin wspieranych socjalnie
 • Jeszcze więcej ulg i usług dla posiadaczy Karty Rodziny
 • Zmniejszenie VAT do 5 procent na artykuły żywnościowe
 • Emerytury większe o 50 procentów. Jak też wypłacanie 13. emerytury każdego roku
 • Darmowe leki dla osób od 70. roku życia
 • Zwiększenie wynagrodzeń i gwarancji socjalnych
 • Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia do 1000 euro

Będziemy stawali w obronie interesu publicznego, jesteśmy po stronie osób pracujących, emerytów, osób wychowujących dzieci oraz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.