Menu / szukaj

Buldożerowe decyzje Šimašiusa i jego kliki będą zaskarżone w sądzie

Dzisiaj rada m. Wilna przyjęła uchwałę w sprawie przekształcenia wileńskich szkół ogólnokształcących w szkoły podstawowe. Zgodnie z dzisiaj przyjętym dokumentem do 31 sierpnia tego roku 9 stołecznych szkół średnich ma być zdegradowanych do statusu szkoły podstawowej.
Na mocy tejże uchwały rada zatwierdziła ponadto regulaminy tych szkół, a są to: Szkoła Średnia im. Aleksandra Puszkina w Wilnie, Szkoła Średnia „Ateities” w Wilnie, Szkoła Średnia „Centro” w Wilnie, Szkoła Średnia w Fabianiszkach, Szkoła Średnia w Leszczyniakach, Szkoła Średnia im. Lwa Karsawina w Wilnie, Szkoła Średnia na Starym Mieście w Wilnie oraz Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie, Szkoła Średnia „Saulėtekio”.

Dokument przyjęto jedynie 25 głosami radnych, 14 członków rady głosowało przeciwko projektowi uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przypominamy, że stołeczna rada liczy 51 radnych.

Dzisiejsza uchwała jest kontynuacją niechlubnych poczynań obecnej władzy Wilna wobec szkół mniejszości narodowych – polskiej i rosyjskiej – działających w stolicy. Przed dwoma tygodniami stołeczna rada przyjęła uchwały, które w zamierzeniu władz w najbliższym czasie mają pozbawić szereg polskich i rosyjskich szkół w Wilnie statusu szkoły średniej degradując je do szkół podstawowych.

Jest to buldożerowa metoda niszczenia oświaty mniejszości narodowych, bowiem decyzje dotyczące tych szkół są podejmowane arbitralnie, bez uwzględnienia potrzeb i apeli społeczności szkolnych, a nawet wbrew aktom prawnym wyższej rangi. Jak wiadomo, 30 czerwca, w ostatnim dniu wiosennej sesji Sejm przyjął poprawki do Ustawy o oświacie, które dają szkołom jeszcze 2 lata na należyte przygotowanie się do uzyskania akredytacji oraz zachowania statusu szkół średnich.

Dodatkowym czynnikiem, który sprawia, że zagrania obecnej ekipy rządzącej w Wilnie są niecne, jest fakt podejmowania tak żywotnie ważnych decyzji w okresie urlopowym.

Wygląda na to, że ekipa rządząca kieruje się nie tylko niechęcią wobec oświaty mniejszości, ale też zaspokaja swoje potrzeby i interesy. Przypominamy, że na początku tego miesiąca wicemer miasta Wilna, konserwatysta Valdas Benkunskas dopuścił się szantażu wobec Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela, legendarnej polskiej „Piątki”: oświadczył, że jeśli szkoła przeniesie się do mieszczącej się w dzielnicy Żyrmuny Szkoły im. A. Wiwulskiego przy ul. Minties, władze Wilna dopomogą placówce w jej zabiegach o uzyskanie statusu długiego gimnazjum. Powiedział, że jeśli szkoła nie zgodzi się na przeniesienie się na drugi brzeg Wilii, na żadną pomoc ze strony władz Wilna może nie liczyć.

W obliczu jawnego bezprawia, jakie obserwujemy, przedstawiciele społeczności szkolnych są zdeterminowane dochodzić sprawiedliwości na drodze sądowej. W najbliższym czasie skandaliczne uchwały rady m. Wilna zostaną zaskarżone w sądzie i wielce prawdopodobne jest, że zostaną zawieszone.

Zresztą precedensy już miały miejsce – w czerwcu br. litewski sąd zawiesił kontrowersyjną uchwałę rady stołecznej o niekompletowaniu od nowego roku szkolnego klas 5. w polskim Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Samorząd odwołał się od orzeczenia sądu, jednakże sąd drugiej instancji również poparł społeczność szkolną.

Wspólnoty narodowe wierzą, że tym razem ich argumenty również zostaną wysłuchane i uwzględnione.

www.L24.lt

2015-07-29