Menu / szukaj

Do zawładnięcia gmachem polskiej szkoły w Wilnie dobre są i kłamstwa

Już informowaliśmy o niedawnym popisie wicemera miasta Wilna, konserwatysty Valdasa Benkunskasa. Otóż zastępca włodarza stolicy wysunął propozycję, by legendarna polska „Piątka” – Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela – przeniosła się z dzielnicy Antokol do Żyrmun, mianowicie wystąpiła o „azyl” do Szkoły im. A. Wiwulskiego przy ul. Minties.
Społeczność polska odebrała propozycję przedstawiciela samorządu jako bezczelną próbę zawładnięcia cudzą własnością, przykrywając się z palca wyssaną argumentacją o rzekomo niskim wskaźniku zapełnienia szkoły.

Nie dość, że propozycja jest niedorzeczna w swojej istocie, dodatkowo dziwi forma, w jakiej propozycję tę dla szkoły im. J. Lelewela złożył V. Benkunskas: nie w pisemnej, tylko ustnej – tak jakby prawo na Litwie było stanowione telefonicznie.

Wszystko wskazuje na to, że jest to kradzież w biały dzień, zważywszy na to, że przed szkołą stawiane są coraz nowe przeszkody w jej dążeniu do uzyskania statusu gimnazjum – mimo że szkoła spełnia wszelkie wymogi formalne.

Obecny dobry stan budynku szkoły jest między innymi wynikiem zaangażowania nauczycieli, rodziców, uczniów, którzy w czynie społecznym pomagali w remontowaniu klas i innych pomieszczeń szkolnych. Nic więc dziwnego, że budynek szkoły stał się łakomym kąskiem dla tych, którzy, nie mając wiedzy o historii miasta i jej poszczególnych obiektów, metodą buldożera próbują zniszczyć wszystko to, co było budowane mozolnym trudem przez przedstawicieli wielu pokoleń wileńskich Polaków.

Poniżej zamieszczamy dane statystyczne, które są dowodem na to, że obecne władze szafują kłamstwami na temat szkół mniejszości narodowych, w tym na temat legendarnej polskiej „Piątki”. Liczby mówią same za siebie: Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela jest zapełniona na 84%, co nie tylko przekracza uśredniony wskaźnik zapełnienia szkół w Wilnie, ale jest też lepszym wskaźnikiem w porównaniu ze szkołami z litewskim językiem nauczania.

Polska społeczność jest zdeterminowana w walce o swoje. Przedstawiciele szkoły zapowiadają, m.in. za pośrednictwem mediów, że w dowolnym wypadku obronią legendarną „Piątkę” – Szkołę Średnią im. J. Lelewela, zaś na wileńskim Antokolu w dalszym ciągu będzie działała szkoła z polskim językiem nauczania.

Nr. Nazwa wileńskiej szkoły Język nauczania Może przyjąć Liczba uczniów 01.09.2014 Proc. zapełnienia szkoły
1. Gimnazjum „Laisvės” w Wilnie LT 528 200 38%
2. Szkoła Podstawowa im. Króla Mendoga w Wilnie LT 684 263 38%
3. Szkoła Podstawowa im. 13 Stycznia w Wilnie LT 802 341 43%
4. Gimnazjum „Senvagės” w Wilnie LT 884 420 48%
5. Szkoła Średnia „Centro” w Wilnie RU 530 270 51%
6. Gimnazjum „Juventos“ w Wilnie RU 514 269 52%
7. Szkoła Podstawowa „Spindulio” w Wilnie LT 674 362 54%
8. Gimnazjum w Zameczku LT 922 499 54%
9. Gimnazjum „Minties” w Wilnie LT 728 404 55%
10. Szkoła Średnia w Leszczyniakach PL-RU 820 597 73 %
11. Szkoła Średnia „Ateities” w Wilnie RU 870 659 76%
12. Szkoła Średnia im. Lwa Karsawina w Wilnie RU 718 558 78%
13. Szkoła Średnia w Fabianiszkach LT 876 704 80%
14. Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie PL-RU 552 462 84%
15. Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie PL 428 403 94%
16. Szkoła Średnia im. Aleksandra Puszkina w Wilnie RU 712 724 102%
17. Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie PL 794 869 109%
18. Szkoła Średnia im. Sofii Kowalewskiej w Wilnie RU 810 912 113%
19. Szkoła Średnia im. Mikalojusa Daukšasa w Wilnie LT 1010 1226 121%
20. Szkoła Średnia im. Abraomasa Kulvietisa w Wilnie LT 884 1115 126%

www.L24.lt

2015-07-09