Menu / szukaj

Benkunskas – radny czy herszt konserwatywnych złodziejaszków?

No i wyszło szydło z worka! W tym tygodniu wicemer miasta Wilna, konserwatysta Valdas Benkunskas przedstawił właściwe sedno problemu akredytacji legendarnej „Piątki” – Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela. Otóż jedyną przeszkodą okazał się budynek, w który mieści się „Piątka”. Najzwyczajniej w świecie wicemer chce ukraść budynek szkoły społeczności polskiej, gdzie uczą się nasze dzieci. Pan Benkunskas pomimo długiego okresu nie był nawet w stanie wymyślić żadnego logicznego argumentu, dlaczego szkoła im. J. Lelewela nie może otrzymać statusu gimnazjum, bo wszelkich formalności szkoła dopełniła.
Z braku jakiegokolwiek argumentu próbuje zaszantażować w perfidny sposób dyrekcję szkoły, oświadczając, że jeżeli szkoła zmieni lokalizację i przeniesie się do Szkoły im. A. Wiwulskiego przy ul. Minties, to nie będzie sprzeciwiał się. Dodatkowo dołoży jeszcze 1 mln euro na remont. Dodał także, iż budynek przy Minties ma świetną lokalizację – nic, tylko brać. Skoro jest tam tak dobrze, to proponuję, by wicemer Benkunskas przeniósł progimnazjum antokolskie do wspaniałego budynku przy ul. Minties ze wspaniałym dojazdem komunikacją miejską i dołożył 2 miliony na remont.

Ten najzwyklejszy szantaż Benkunskas nazwał propozycją. Jeżeli ugniemy się przed tym szantażem, na Antokolu nie będzie żadnej szkoły z polskim językiem nauczania. Rodzice nie zgadzają się na dowożenie dzieci z Antokola na drugi brzeg rzeki. Połączenia komunikacji miejskiej ze szkołą na Minties są bardzo niedogodne. Zaplecze materialne „Piątki” jest bardzo dobre, żadnych dodatkowych nakładów kierować tam nie trzeba. Dzięki staraniom dyrekcji oraz ciężkiej społecznej pracy rodziców, którzy pomagali remontować klasy i pomieszczenia szkolne – szkoła jest w tak dobrym stanie. Nic więc dziwnego, że szkoła ta jest warta, aby ją najzwyczajniej ukraść. Kto zwróci rodzicom czas i nakład pracy oddany tej szkole? Robili to dla swoich dzieci – nie dla innych.

Jedyny pozytywny wniosek, jaki można wyciągnąć z tej propozycji, jest taki, że Szkoła Średnia im. J. Lelewela jednak odpowiada wymogom formalnym ubiegania się o status długiego gimnazjum, a wszystkie problemy, aby jej nie akredytować, były najzwyczajniej wymyślane i nie miały i nie mają żadnych podstaw prawnych ani formalnych. Nie można w tak niedemokratyczny sposób decydować o losie naszych dzieci.

W dowolnym wypadku obronimy legendarną „Piątkę” – Szkołę Średnią im. J. Lelewela, i szkoła z polskim językiem nauczania nadal będzie na Antokolu. Nie przeszkodzi w tym nawet człowiek o tak negatywnych zapędach, jak konserwatysta Benkunskas.

www.L24.lt

2015-07-08