Menu / szukaj

Pozytywna decyzja Sejmu wobec szkół mniejszości narodowych

Dzisiaj, w ostatnim dniu wiosennej sesji, litewski Sejm głosował w sprawie poprawek do Ustawy o oświacie.
Głosowanie można ocenić jako pozytywne dla szkół mniejszości narodowych, bowiem, zgodnie z dzisiaj przegłosowanymi poprawkami, szkoły mają jeszcze dwa lata na uzyskanie akredytacji.

Za poprawkami głosowało 78 posłów, przeciwko – 4, od głosu powstrzymało się 8 parlamentarzystów.

Znany z antypolskich nastrojów i wrogości wobec polskich szkół poseł, były minister oświaty i nauki Gintaras Steponavičius przed głosowaniem zaproponował wycofanie z porządku obrad projektu ustawy o zmianie ustawy o oświacie, jednakże kolejna próba zaszkodzenia dla szkół mniejszości nie powiodła się.

Zgodnie z dzisiaj przyjętymi przez Sejm poprawkami szkoły, które jeszcze nie uzyskały akredytacji, w tym polskie i rosyjskie, będą mogły działać przez dwa lata bez akredytacji.

Dzisiejsza decyzja Sejmu jest wielkim zwycięstwem odniesionym przez mniejszości narodowe na Litwie, zwłaszcza polską społeczność, która była najbardziej zdeterminowana w walce o zachowanie polskich szkół na Litwie.

Jak już pisaliśmy, Ministerstwo Oświaty i Nauki hamowało proces akredytacji szkół mniejszości narodowych, mimo że szkoły były przygotowane do procesu uzyskania akredytacji. W opinii specjalistów, niezwłocznie akredytowana powinna być Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie oraz Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie. Pozostałe szkoły, które jeszcze do dzisiaj były zagrożone, mają dwa lata na pozyskanie uczniów i dopełnienie innych formalności. Do dzisiaj były one zagrożone i nękane niepewnością, co negatywnie wpływało na proces kompletowania klas i przyjmowania podań od przyszłych uczniów.

W związku z koniecznością uzyskania akredytacji zagrożenie zawisło nad 17 szkołami mniejszości narodowych, w tym 10 szkołami z polskim językiem nauczania na Litwie. Były to: Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie, Szkoła Średnia Lazdynai w Wilnie, Szkoła Średnia w Zujunach w rejonie wileńskim, Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce w rejonie wileńskim, Szkoła Średnia im. Św. Kazimierza w Miednikach w rejonie wileńskim, Szkoła Średnia im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach w rejonie solecznickim, Szkoła Średnia im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim, Szkoła Średnia w Połukniu w rejonie trockim.

Społeczności szkół polskich i rosyjskich wykazały się nie lada determinacją i uporem w walce o swoje szkoły: 1 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Dziecka, pod gmachem Rządu Litwy odbyła się pikieta w obronie oświaty mniejszości narodowych, zaś 3 czerwca w szkołach mniejszości odbył się strajk ostrzegawczy pt. „strajk pustych ławek”, a w wileńskim kościele pw. Ducha św. w Wilnie modlono się w intencji obrony i rozwoju polskiego szkolnictwa na Litwie.

www.L24.lt

2015-06-30