Menu / szukaj

Waldemar Tomaszewski: Zdziałaliśmy wiele – zdziałamy jeszcze więcej

Co, między innymi, łączy śp. księdza prałata Józefa Obrembskiego, śp. ks. Antoniego Dziekana, księdza Dariusza Stańczyka, śp. Andrzeja Stelmachowskiego, Waldemara Tomaszewskiego oraz kardynała Henryka Gulbinowicza? Otóż wszystkim tym wybitnym postaciom nadano tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.
Dzisiaj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się uroczystość z okazji nadania tego zaszczytnego wyróżnienia przewodniczącemu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, europosłowi Waldemarowi Tomaszewskiemu. Imprezę zorganizował samorząd rejonu wileńskiego.

W podniosły nastrój licznie zebranych na imprezie inauguracyjnej gości wprowadziła utrzymana w patriotycznej tonacji muzyczno-poetycka kompozycja w wykonaniu Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie i Studia Teatralnego w Wilnie. Atmosfera, którą wytworzyli występujący na scenie artyści, harmonijnie wkomponowywała się w przyświecającą zarówno działalności, jak też postawie W. Tomaszewskiego dewizą „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Po mocy życzeń i gratulacji prowadząca odczytała przysłane do samorządu rejonu wileńskiego listy gratulacyjne od przewodniczącego „Prawa i Sprawiedliwości” Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącego Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, eurodeputowanego Jarosława Kalinowskiego oraz posła do PE Mirosława Piotrowskiego.

Poniżej zamieszczamy treść listu gratulacyjnego przysłanego przez prezesa „Prawa i Sprawiedliwości” Jarosława Kaczyńskiego.

„Szanowny Panie Pośle,

Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji nadania Panu Posłowi imienia Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. Tytuł ten zasłużenie i wyjątkowo należy się Panu Posłowi, jako krzewicielowi polskości, jako człowiekowi, dla którego polskość to obowiązek, to misja i życiowy cel.

Uroczystość nadania Panu Posłowi imienia Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego niesie w sobie też przesłanie skierowane do nas wszystkich, abyśmy pielęgnowali i uczyli polskości skierowane do nas wszystkich, abyśmy pielęgnowali i uczyli polskości młodych ludzi, uczyli historii, kształtowali postawy patriotyczne.

To wielkie zadanie zwłaszcza teraz, gdy pojęciom „Bóg”, „Honor” i „Ojczyzna” usiłuje się nadawać szyderczy wymiar lekceważenia i drwiny. Pańska działalność służy pokazywaniu i nauczaniu polskości, w jej wymiarze codziennym i ponadczasowym, jest częścią naszej wspólnej misji. Pańskie dokonania mają znaczenie także w Polsce, ważne są również dla Polaków rozsianych po całym świecie. Za to wszystko dziękuję Panu Posłowi, w imieniu swoim, całej naszej partii, Prawa i Sprawiedliwości, i chyba nie będzie nadużyciem, gdy dodam, że również w imieniu wielu, bardzo wielu naszych Rodaków.

Proszę przyjąć, Panie Pośle, serdeczne pozdrowienia i życzenia dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz powodzenia w życiu osobistym.

Łączę wyrazy szacunku

/Jarosław Kaczyński/”

„W rejonie wileńskim W. Tomaszewski cieszy się coraz większym poparciem: głosują na niego coraz liczniej nie tylko przedstawiciele mniejszości narodowych, ale też mieszkańcy narodowości litewskiej” – powiedziała prowadząca imprezę, znana na Wileńszczyźnie artystka Barbara Kuziniewicz, która wcześniej przypomniała najważniejsze fakty z życiorysu nowego Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.

Niezwykły prezent wręczył W. Tomaszewskiemu samorząd rejonu wileńskiego – inicjator nadania tytułu Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego: podczas imprezy wyświetlono film pt. „Wielki zwykły człowiek”, opatrzony podtytułem „Bóg, Honor, Ojczyzna”. W filmie o liderze Polaków na Litwie mówią jego dawni, jak też obecni współpracownicy, mieszkańcy Wileńszczyzny, wyborcy.

Od Polaków na Litwie uczyć się patriotyzmu radził Jarosław Kalinowski, przewodniczący Rady Naczelnej PSL, eurodeputowany, który wyraził satysfakcję z tego, że W. Tomaszewskiego zna już od ponad 10 lat. Natomiast europarlamentarzysta prof. Mirosław Piotrowski nazwał dzisiejszego bohatera rasowym politykiem, który skutecznie pracuje na forum europejskim, a jednocześnie wsłuchuje się w głos wyborców, jest blisko zwykłych ludzi.

„Do samej śmierci będę głosowała na Waldemara Tomaszewskiego” – dobrego słowa nie szczędziła sędziwa wyborczyni, która tuż po opuszczeniu lokalu wyborczego została zapytana o to, na kogo oddała swój głos. W filmie wystąpiła również, zresztą przybyła na dzisiejszą uroczystość, Jadwiga Tomaszewska, Mama lidera Polaków na Litwie. Mówiła o tym, że syn od dziecka walczy o sprawiedliwość, słynął z zaszczepionej w domu rodzinnym postawy patriotycznej. Podkreśliła, że cieszy się z dokonań syna, jednakże dodała, że z powodu wielu niedorzeczności, niesprawiedliwych pomówień i oszczerstw, które tak często padają pod adresem syna, obawia się o jego zdrowie.

O wierności W. Tomaszewskiego wartościom chrześcijańskim mówili w filmie mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, wicemer Jan Mincewicz. O tym, że nowego Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego wyróżnia rzadka cecha polityków naszych czasów – mianowicie uczciwość – mówił dr Bogusław Rogalski, doradca EKR ds. międzynarodowych w PE.

„Mamy szczęście żyć i pracować obok, razem czy pod przewodnictwem tak zwykłego, ale wielkiego człowieka. Jest to skromne podziękowanie za tak ogromny trud Szanownego Prezesa na rzecz rejonu wileńskiego. Na cały serial złożyłyby się odcinki filmowe, które by miały pokazać pracę Przewodniczącego włożoną w rozwój naszego rejonu” – po wręczeniu W. Tomaszewskiemu odznaki Honorowego Obywatela powiedziała mer M. Rekść. Słynący ze skromności W. Tomaszewski po odebraniu odznaki cicho zajął miejsce na sali.

Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, który, jak powiedział, został upoważniony przez Ministra Spraw Zagranicznych RP Grzegorza Schetyny do przekazania serdecznych gratulacji i pozdrowień, przekazał te życzenia „z ogromną przyjemnością i zazdrością, bo któż by nie chciał być Honorowym Obywatelem dynamicznie rozwijającego się rejonu wileńskiego ?” – retorycznie pytał szef polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie i dodał: „Wierność wartościom, uczciwość i tradycyjne przywiązanie Polaków do dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna” – to wszystko jest widoczne w codziennej działalności Waldemara Tomaszewskiego”.

Były ambasador RP na Litwie, obecnie prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Janusz Skolimowski mówił z kolei o szczęściu, które miał i ma W. Tomaszewski i którego mu życzył w przyszłości: „Waldemar Tomaszewski ma szczęście w życiu. Po pierwsze, urodził się na Wileńszczyźnie. Po drugie, urodził się Polakiem, ma wspaniałych Rodziców, małżonkę. Miał szczęście, że trafił na okres historyczny, kiedy na Wileńszczyźnie można się było wybić na polskość, ma też Was wszystkich – wspaniałych przyjaciół”.

O szczęściu mówił też Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska”. „Macie Państwo szczęście, że macie Waldemara Tomaszewskiego z jego talentami. Mimo że nasz dzisiejszy bohater jest jeszcze młody, to już zostawił wyraźny ślad” – powiedział i dodał, że Polacy na Litwie mają szczęście, że, mając lidera, wiedzą, dokąd zmierzają, bowiem zdarza się, jak podkreślił, że narody bez liderów nie wiedzą, w jakim kierunku podążają. „Dla Polski ważna jest postawa Polaków rozsianych po całym świecie. Wasza rola jest bardzo widziana, ważna i odczuwalna w Polsce” – stwierdził L. Komołowski.

Starosta sejmowej frakcji AWPL Rita Tamašunienė wyraziła wdzięczność Bogu za to, że W. Tomaszewski właściwie odczytał plan Boga i ze względu na wybitne zdolności matematyczne czy organizacyjne nie został np. matematykiem czy budującym dobrobyt własny przedsiębiorcą, tylko politykiem i przywódcą polskiej społeczności na Litwie.

Składając życzenia w imieniu społeczności samorządu rejonu solecznickiego mer Zdzisław Palewicz zaznaczył, że nie jest łatwo zdobyć zaufanie ludzi na Wileńszczyźnie. „Na to trzeba zasłużyć. Rada samorządu rejonu wileńskiego wyraziła życzenie nie tylko rejonu wileńskiego, ale całej Wileńszczyzny, a nawet szerzej” – powiedział i dodał, że W. Tomaszewski jest właściwą osobą na właściwym miejscu, która przykładem swojego życia udowodniła, że odważne kroczenie pod prąd jest właściwym i, co najważniejsze, owocnym kierunkiem podążania przez życie.

„Bez Pana Wilno byłoby inne” – gratulacje w imieniu radnych AWPL m. Wilna złożyła zastępca starosty sejmowej frakcji AWPL Wanda Krawczonok.

„Waldemar Tomaszewski już dawno de facto jest Honorowym Obywatelem Wileńszczyzny. Tytuły nie nadążają za zasługami dzisiejszego bohatera” – jak zawsze pomysłowo gratulacje od Oddziału AWPL Rejonu Święciańskiego przekazał poseł z ramienia Akcji Wyborczej Zbigniew Jedziński.

Gratulując wyróżnienia w imieniu Oddziału AWPL Rejonu Trockiego Maria Pucz, wicemer rejonu dziękowała W. Tomaszewskiemu za sprawiedliwość, sumienność i ludzkość. „Jesteśmy Pana uczniami” – dodała.

Poproszony o zabranie głosu skrępowany, jak sam powiedział, bohater wydarzenia W. Tomaszewski zaznaczył, że czuje się zaszczycony tym wyróżnieniem i powiedział, że dzisiejsza uroczystość została zorganizowana nie tylko dla niego, tylko przede wszystkim, jak pokreślił „dla wszystkich obecnych i nieobecnych, dla głosujących i dla tych, którzy jeszcze nie głosują”.

Powiedział, że wartościami nadrzędnymi są dla niego uczciwość, dbałość o zwykłego – i w tym miejscu skromnie przeprosił za to określenie – człowieka, co, jak dodał, nie jest praktykowane w obecnym świecie polityki i władzy. „Wyniki i liczby nie są celem samym w sobie, tylko narzędziem do służenia wyborcy. Rejon wileński powinien się szczycić z tego, że rzeczywiście dba o obywateli” – powiedział przytaczając takiego tego przykłady jak subsydia za ogrzewanie i wodę, ulgi podatkowe dla rolników, jako dodatnie wyróżniki samorządu na mapie kraju wymienił też najmniejsze w kraju zadłużenie przy najwyższych inwestycjach m.in. w sektorze oświaty oraz brak skandali korupcyjnych.

Nowy Honorowy Obywatel Rejonu Wileńskiego wyrazy wdzięczności skierował do obecnej na sali Mamy, która pracy pedagogicznej poświęciła 52 lata swego życia, była współzałożycielką i pierwszym prezesem koła ZPL w Płocienniszkach. Nie mógł nie wspomnieć również o Ojcu, śp. Władysławie Tomaszewskim (uroczystość odbyła się w wigilię imienin Władysława), który był wieloletnim dyrektorem polskiej Szkoły Podstawowej w Płocienniszkach, za nieustanne wsparcie W. Tomaszewski podziękował małżonce Wiolecie oraz współpracownikom.

„Zdziałaliśmy wiele – zdziałamy jeszcze więcej” – tymi słowami z charakterystyczną mu energią i charyzmą przemówienie zakończył nowy Honorowy Obywatel Rejonu Wileńskiego.

Jak na prawdziwie polską uroczystość przystało, na imprezie nie mogło zabraknąć tradycyjnego odśpiewania „Stu lat” oraz modlitwy.

Na imprezę licznie przybyli księża pełniący posługę kapłańską na Wileńszczyźnie, politycy, samorządowcy, starostowie, szefowie placówek działających w rejonie wileńskim, współpracownicy i przyjaciele zasłużonego dla Wileńszczyzny Waldemara Tomaszewskiego.

Uchwałę o nadaniu tego tytułu liderowi AWPL rada samorządu rejonu wileńskiego podjęła w marcu tego roku. Z propozycją nadania przewodniczącemu AWPL honorowego obywatelstwa wystąpili mieszkańcy i wspólnoty Ławaryszek, Bujwidz i Sużan. Tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego proponowano nadać liderowi AWPL już przed 10 laty, ale Tomaszewski wtedy na to się nie zgodził.

Tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego przyznano dotychczas czterem osobom: prałatowi Józefowi Obrembskiemu (1906-2011), ks. Antoniemu Dziekanowi (1914-2004), kapłanowi i działaczowi społecznemu Dariuszowi Stańczykowi oraz Andrzejowi Stelmachowskiemu (1925-2009).

29 kwietnia br. rada samorządu rejonu wileńskiego podjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi.

Poniżej zamieszczamy treść listu gratulacyjnego nadesłanego przez przewodniczącego Rady Naczelnej PSL, eurodeputowanego Jarosława Kalinowskiego.

„Szanowni Państwo,

pragnę przekazać posłowi Waldemarowi Tomaszewskiemu moje serdeczne gratulacje z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. To wyjątkowe wyróżnienie, na które zasługują jedynie Ci, którzy są szczerze oddani sprawom Wileńszczyzny i jej mieszkańców.

Wielokrotnie powtarzam, że najlepiej uczyć się polskiego patriotyzmu na Wileńszczyźnie. Żeby prawdziwie posmakować, czym jest miłość do ojczyzny, trzeba przyjechać właśnie tu, gdzie ludzie cieszą się każdym słowem wypowiadanym w ojczystym języku i gdzie o tę polskość walczą każdego dnia. Symbolem tej walki stał się właśnie Waldemar Tomaszewski. Na jego wieloletnią działalność społeczną i polityczną składa się wiele wydarzeń, w których wykazać się musiał niebywałym uporem i ciężką pracą. Pracą dla Polaków, dla których Litwa jest Ojczyzną, a Polska Macierzą. Pracą dla kolejnych pokoleń, żeby umożliwić im pełny i nieskrępowany kontakt z dziedzictwem ich ojców i dziadów. Pracą dla nas wszystkich.

Kolego Waldemarze,

pragnę Ci osobiście podziękować za Twój trud i wysiłek, jaki od lat wkładasz w działania na rzecz polskości. Niech tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego będzie dla Ciebie dowodem uznania od mieszkańców, ale zarazem zobowiązaniem do dalszej działalności. Wszystkiego najlepszego

Z wyrazami szacunku i przyjaźni

/Jarosław Kalinowski/ Poseł do Parlamentu Europejskiego

przewodniczący Rady Naczelnej PSL”.

Piątkowa uroczystość była utrzymana w najlepszym stylu – była elegancka i gustowna. Łączyła w sobie jednocześnie nowoczesność, podniosłość i tradycję – podobnie jak bohater wydarzenia Waldemar Tomaszewski, który, krocząc z duchem czasu, nie ustaje jednak w walce i pielęgnowaniu pamięci o fundamentach  polskości: tradycjach i wartościach przodków.

www.L24.lt

2015-06-26

[Not a valid template]