Menu / szukaj

Wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka

Poparcie wyborców dla Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) pozostaje stabilnie wysokie.

Z sondy przeprowadzonej w dniach 1-14 lipca na zlecenie agencji ELTA wynika, że w wyborach parlamentarnych na AWPL-ZChR swój głos oddałoby 4,8 proc. mieszkańców Litwy.

Jest to sondażowe poparcie dla partii, tymczasem rzeczywiste jest znacznie większe.

Sondażownie na Litwie nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże wieściły poparcie na poziomie 1,1 proc., zaś Waldemar Tomaszewski otrzymał 8,4 proc. głosów w skali kraju.

Natomiast później w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2014 dla AWPL prognozowano jedynie 2-procentowe poparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc. głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Ogromna przepaść dzieliła też sondażowe poparcie dla AWPL przed ostatnimi wyborami samorządowymi w roku 2015 od rzeczywistego poparcia wyborców.

Mając na uwadze dziwny fakt, że, obliczając wyniki partii, wszystkie sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR, oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie cieszy się popularnością na poziomie wyniku dwucyfrowego.

Tak szerokie poparcie jest rzeczą całkowicie naturalną. AWPL-ZChR jako jedyna z partii mających reprezentację w parlamencie nie była zamieszana w żaden skandal korupcyjny. Lider partii W. Tomaszewski w pełni zasłużenie cieszy się reputacją pryncypialnego, uczciwego i odważnego polityka. Program partii skierowany jest na wzrost poziomu dochodów zwykłych ludzi, szczególnie –  rodzin wychowujących dzieci oraz emerytów. Frakcja AWPL-ZChR w Sejmie RL opracowała i zarejestrowała  projekty następujących ustaw:

1.    O podniesieniu emerytur o 30 proc. poprzez ich indeksację – przyrównanie wysokości bazowej emerytury do 0,25  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

2.    O wypłacaniu comiesięcznych świadczeń w wysokości 120 euro na drugie i każde  kolejne dziecko;

3.    O wprowadzeniu podatku bankowego w celu uzyskania dodatkowych środków na realizację wymienionych wyżej projektów ustaw.

Szczególnie ważne są propozycje AWPL-ZChR dotyczące bezpłatnych  leków podstawowych dla osób, które ukończyły 75 lat, jak również – refundowania leków osobom, które nabyły ich na sumę powyżej 30 euro miesięcznie.

Zgodnie z decyzjami konferencji z dnia 2 sierpnia br.  lista AWPL-ZChR będzie liczyła 141 kandydatów reprezentujących organizacje polskie, rosyjskie, białoruskie, tatarskie oraz innych mniejszości narodowych, jak również litewskie wspólnoty kraju, listę zaś poprowadzi starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamaszuniene. Główny architekt strategii i taktyki kampanii wyborczej partii – europoseł Waldemar Tomaszewski będzie osobiście kierował centralnym sztabem wyborczym.

Wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość społeczna i uczciwa polityka – oto główne hasła AWPL-ZChR. W oparciu o wyniki licznych spotkań z wyborcami podczas konferencji zostało wyrażone przekonanie, że AWPL-ZChR uzyska w wyborach 10 proc. głosów wyborców Litwy, co pozwoliłoby partii wprowadzić do Sejmu nawet 15 uczciwych i pryncypialnych swoich przedstawicieli.

2016-08-03