Menu / szukaj

Stabilnie wysokie poparcie wyborców dla AWPL-ZChR

Poparcie wyborców dla Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) pozostaje stabilnie wysokie.
Z sondy przeprowadzonej w dniach 1-14 lipca przez spółkę Baltijos tyrimai na zlecenie agencji ELTA wynika, że w wyborach parlamentarnych na AWPL-ZChR swój głos oddałoby 4,8% mieszkańców Litwy posiadających prawo głosu.

Jest to sondażowe poparcie dla partii, tymczasem rzeczywiste jest znacznie większe.

Sondażownie na Litwie nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże wieściły poparcie na poziomie 1,1 proc., zaś Waldemar Tomaszewski otrzymał 8,4 proc. głosów w skali kraju.

Natomiast później w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2014 dla AWPL prognozowano jedynie 2-procentowe poparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc. głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL przed ostatnimi wyborami samorządowymi w roku 2015 a rzeczywistym poparciem wyborców.

Mając na uwadze dziwny fakt, że, obliczając wyniki partii, wszystkie sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR, oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie cieszy się popularnością na poziomie wyniku dwucyfrowego.

www.L24.lt

2016-07-29