Menu / szukaj

Rodzice na Wileńszczyźnie stają w obronie swoich krzywdzonych dzieci

1 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Dziecka, przy gmachu Rządu Litwy odbędzie się wiec w obronie szkół mniejszości narodowych na Litwie.

Akcja protestacyjna jest organizowana przeciwko reformie niszczącej system oświaty mniejszości narodowych na Litwie, likwidacji szkół polskich i rosyjskich i przeciwko ujednoliconemu egzaminowi z języka państwowego. Uczestnicy wiecu będą się domagali akredytacji wszystkich szkół mniejszości narodowych.

Zwracając się do obywateli Litwy, organizatorzy przypominają, że Ustawa o oświacie z dn. 17 marca 2011 roku, mimo wielokrotnych protestów i wbrew woli 60 000 mieszkańców, którzy złożyli swoje podpisy przeciwko jej wprowadzeniu, weszła w życie, znacząco ograniczając prawa przedstawicieli mniejszości narodowych do pobierania nauki w języku ojczystym.

„Przyjęto ją wyłącznie z powodów politycznych i bez najmniejszego przygotowania do jej realizacji ze strony państwa. Do dnia dzisiejszego nie wydrukowano podręczników do nauki języka litewskiego ani nie opracowano szczegółowego programu nauczania dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole i nie znają języka państwowego. Nauczyciele muszą sami zadbać o materiały edukacyjne. Zmniejszono finansowanie z koszyczka ucznia dla szkół mniejszości narodowych” – ubolewają organizatorzy z Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

„Ujednolicono egzamin z języka litewskiego nie zważając na fakt, że uczniowie ze szkół mniejszości narodowych mieli 800 godzin nauki mniej niż ich rówieśnicy z litewskich szkół. Z góry było wiadomo, że mniejsza liczba godzin lekcyjnych oraz różnice programowe będą miały znaczący wpływ na pogorszenie się wyników uczniów polskich szkół na egzaminie dojrzałości z języka litewskiego” – konsekwencje odgórnie narzuconych przepisów wyliczają organizatorzy pikiety.

Forum podkreśla, że z powodu notorycznego ograniczania praw mniejszości narodowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat zamknięto bądź zdegradowano kilkadziesiąt polskich i rosyjskich szkół.

W wyniku reformy oświatowej degradacją bądź likwidacją zagrożonych jest 10 szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Są to: Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie, Szkoła Średnia Lazdynai w Wilnie, Szkoła Średnia w Zujunach w rejonie wileńskim, Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce w rejonie wileńskim, Szkoła Średnia im. Św. Kazimierza w Miednikach w rejonie wileńskim, Szkoła Średnia im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach w rejonie solecznickim, Szkoła Średnia im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim, Szkoła Średnia w Połukniu w rejonie trockim.

Wiec odbędzie się 1 czerwca, w poniedziałek, o godz. 16.00 przy gmachu Rządu Litwy (al. Giedymina 53).

„Bądźmy solidarni, obrońmy swe prawa! Wspólnie zawalczmy o szkolnictwo mniejszości narodowych na Litwie!” – apeluje organizator – Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

Tygodnik Wileńszczyzny