Menu / szukaj

Wstępnie zaaprobowano listę kandydatów AWPL-ZChR w wyborach parlamentarnych

W ubiegłym tygodniu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naczelnej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), na którym dominowały kwestie wyborcze, wszak do wyborów parlamentarnych 9 października zostało tylko ponad 100 dni.

Na posiedzeniu został zatwierdzony skład Centralnego Sztabu Wyborczego partii, którym pokieruje osobiście przewodniczący ugrupowania Waldemar Tomaszewski. Szef Centralnego Sztabu Wyborczego zaznaczył, że zadaniem jest nie tylko utrzymanie dotychczasowego stanu posiadania, czyli 8-osobowej frakcji w parlamencie, ale też jej poszerzenie do kilkunastu posłów. Do 1 lipca oddziały i koła zostały zobowiązane do przedstawienia składu i nazwisk szefów sztabów w oddziałach i tych z najniższego szczebla w kołach.

Członkowie Rady Naczelnej wstępnie zaaprobowali skład listy wyborczej ugrupowania i kandydatów w okręgach jednomandatowych Wileńszczyzny. Ogółem oddolnie w kołach było wytypowanych 160 kandydatów: w Wilnie – 41, w rejonie wileńskim – 39, solecznickim – 37, trockim – 19, święciańskim – 14, szyrwinckim – 10. W oddziałach zostało przeprowadzone rankingowanie listy kandydatów, która obecnie będzie przeanalizowana przez Komisję Nadzorczą. Następnie Rada Naczelna zgłosi 141-osobową listę do zatwierdzenia dla konferencji AWPL-ZChR, która odbędzie się 8 lipca. Na posiedzeniu omówiono też kwestię formowania okręgowych i dzielnicowych komisji wyborczych oraz projekt programu wyborczego, który również będzie zatwierdzony na konferencji.

Posiedzenie było w pewnym sensie historyczne, gdyż odbyło się po uzyskaniu oficjalnej rejestracji nowej nazwy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członkowie Rady na pamiątkę otrzymali odcisk nowej, dwujęzycznej, pieczęci partii. Wszyscy sympatycy partii są proszeni o propozycje odnośnie nowego logo ugrupowania, które należy skierowywać na adres poczty elektronicznej info@awpl.lt.

Pieczatka_awpl

Biuro Prasowe AWPL-ZChR

2016-06-28