Menu / szukaj

AWPL: położyć kres szantażom wynikającym z braku lustracji na Litwie

Dzisiaj poseł z frakcji AWPL w litewskim Sejmie Zbigniew Jedziński przedstawił na posiedzeniu plenarnym poprawki do Kodeksu Karnego. Frakcja proponuje zwiększyć kary za szantażowanie pracowników struktur państwowych i samorządowych wymuszając na nich określone działania bądź zaniechanie. AWPL od dawna proponuje też przeprowadzenie całkowitej lustracji, co umożliwi definitywne zamknięcie tematu i rozwiąże problem szantażowania byłych współpracowników bezpieki sowieckiej.

Obecnie za taki szantaż grozi do 5 lat pozbawienia wolności, AWPL proponuje karę zwiększyć do lat 13.

Do przyjęcia poprawek zabrakło jedynie dwóch głosów. Dokument zwrócono autorowi do poprawki.

W rozmowie z naszym portalem poseł tłumaczy okoliczności powstania poprawek.

„Poprawki mają na celu zwiększenie kar za szantaż osób – pracowników struktur rządowych, którzy podejmują decyzje na korzyść osób ich szantażujących. Sejm bieżącej kadencji głosował przeciwko odtajnieniu listy byłych pracowników KGB. W naszym kraju jest szerzej nieznana liczba osób, które, pracując w strukturach rządowych i samorządowych, są obiektem szantażu i mogą być wykorzystywane ze szkodą dla społeczeństwa i państwa” – wyjaśnia parlamentarzysta z ramienia AWPL.

„Ostatnio coraz częściej słyszymy o postępowaniach w związku z aferami korupcyjnymi z udziałem pracowników samorządów i polityków. Można wyciągnąć wniosek, że tak się dzieje nie tylko z powodu chęci uzyskania korzyści materialnych, ale też że osoby te są szantażowane z powodów politycznych bądź któraś z tych osób była/jest na liście, która została przez Sejm utajniona” – w rozmowie z L24 powiedział poseł Z. Jedziński.

Poseł poinformował, że frakcja dokona korekty poprawek i zaproponuje bardziej łagodne kary. „Wówczas spróbujemy złożyć dokument powtórnie” – mówi.

Z. Jedziński wysoko ocenia szansę na przyjęcie dokumentu.

www.L24.lt

2016-04-07