Menu / szukaj

AWPL w Ostrej Bramie podziękowała za udane wybory

Dzisiaj w Ostrej Bramie została odprawiona Msza św., podczas której dziękowano za dobre wyniki Akcji Wyborczej Polaków na Litwie podczas niedzielnych wyborów do rad samorządowych i merów.

„Spotykamy się tu jako jedna rodzina u naszej wspólnej Matki Miłosiernej, u jednego Ojca, który jest naszym Ojcem w niebie. Przychodzimy tu, jako dzieci Boże, bracia i siostry, oddać się pod dalszą opiekę Matki Najświętszej, dziękować Bogu za wszelkie łaski, za wszelkie dary, osiągnięcia i sukcesy” – – przypomniał ks. prałat Jan Kasiukiewicz, kustosz Ostrej Bramy, celebrując Mszę św. dziękczynno-błagalną. Nabożeństwo celebrowali także księża: Józef Aszkiełowicz, Tadeusz Jasiński, Mirosław Balcewicz i Kazimierz Gwozdowicz.

Zrzeszeni w AWPL dziękowali Stwórcy za Jego błogosławieństwo podczas wyborów do Rad samorządowych, powierzając Jego Opatrzności wszystkich, którzy będą reprezentować wyborców w samorządach Wileńszczyzny i Litwy. Wstawiennictwu Maryi Matki Miłosierdzia polecano także wyborców, by Jej opieka wynagrodziła ich zaufanie, którym darzą AWPL.

Wierni modlili się o dalsze błogosławieństwo dla organizacji, jej lidera Waldemara Tomaszewskiego oraz wszystkich członków i kierowników oddziałów, aby ich dzieła służyły dobru społeczeństwa i przynosiły obfite owoce.

Podczas nabożeństwa zanoszono modlitwy przez wstawiennictwo „Tej, co w Ostrej świeci Bramie” za Marię Rekść oraz Zdzisława Palewicza, stojących u steru władz rejonów wileńskiego i solecznickiego – o moc i dary Ducha Świętego do pracy na rzecz społeczności mieszkańców, aby zawsze kierowali się nauką Kościoła i wiernie spełniali plany Bożej Opatrzności.

Modlono się także za młodzież, aby nie wpadła w pułapkę ideologicznych koncepcji i nie dała się uwieść zgubnej mentalności „tymczasowości”, tylko budowała rodziny, idąc za światłem wiary.

„Ojcze nas wszystkich, zgromadzonych na tej modlitwie Eucharystycznej, prosimy Cię o pomyślność w naszych planach i zamiarach, wysłuchaj pokorne błagania i udziel nam mocnego ducha, byśmy się stali zdolni własnymi siłami i wzajemną solidarnością zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach i naszym kraju” – modlili się zebrani podczas dziękczynnej Mszy św. w Ostrej Bramie.

2015-03-05