Menu / szukaj

Wiec przeciwko dyskryminacji polskiego szkolnictwa na Litwie

W związku z bezprecedensowym atakiem na polskie szkoły na Litwie przez obecne władze liberalno-nacjonalistyczne Litwy, w zamyśle którego ma być zlikwidowanych bądź zdegradowanych do niższego szczebla kilkanaście szkół polskich w rejonach wileńskim, solecznickim i trockim, w tym 8 gimnazjów: im. Św. Kazimierza w Miednikach, im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, im. Św. Jana Bosko w Jałówce, im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, im. Pawła Brzostowskiego w Turgielach, im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach, im. Anny Krepsztul w Butrymańcach oraz im. Longina Komołowskiego w Połukniu, społeczności szkolne Wileńszczyzny organizują akcję protestu i apel poparcia dla zachowania polskich szkół przed Ambasadą Republiki Czeskiej w Wilnie.
 
Od 1 lipca do końca bieżącego roku Republika Czeska przewodniczy Radzie Unii Europejskiej i koordynuje realizację wszelkich zadań i rozstrzyganie potencjalnych problemów w ramach Rady UE. Tak więc głos Czech, przewodniczki Rady UE, we wszystkich aktualnych tematach jest bardzo istotny i ważny. Tym bardziej że Republika Czeska jest nadzwyczaj pozytywnym przykładem rozstrzygania wszelkich spraw dotyczących praw autochtonicznych mniejszości narodowych, gdzie cieszą się one autentycznym respektowaniem całego wachlarza praw, m.in. w oświacie, kulturze, życiu społecznym i politycznym.

Polska społeczność w Czechach, zwarcie zamieszkująca rejon Zaolzia, cieszy się z pełni praw i dobrze rozwiniętego systemu szkolnictwa polskiego, jest dobrym przykładem wykonywania przez władze Republiki Czeskiej prawa oraz wzorowego traktowania mniejszości narodowych.

Jest więc spora szansa, że Republika Czeska, jako kraj przewodniczący Radzie UE, przedstawi Rządowi Republiki Litewskiej własne pozytywne rozwiązania w kwestii przestrzegania praw mniejszości narodowych, tym samym stanie w obronie praw Polaków na Litwie przed dyskryminacją, w tym w dziedzinie ich systemu oświaty.

Pikieta w proteście i w obronie praw polskiego szkolnictwa na Litwie odbędzie się we czwartek, 15 września, o godz. 15.00 przed gmachem Ambasady Republiki Czeskiej w Wilnie (ul. Birutės 16, dzielnica Wilna Zwierzyniec).

Oficjalny wniosek na zorganizowanie 300-osobowej pikiety przed gmachem ambasady Republiki Czeskiej przedstawiciele polskich wspólnot szkolnych złożyli dzisiaj, 7 września, do samorządu miasta Wilna.

Uzupełnienie

Jak poinformowali organizatorzy, dzisiaj 8 września samorząd miasta Wilna wydał oficjalne pozwolenie na przeprowadzenie wiecu w obronie polskich szkół na Litwie w dniu 15 września w godzinach od 15 do 16, przed gmachem Ambasady Czech na Zwierzyńcu.