Menu / szukaj

Edyta Tamošiūnaitė dla Radia Wilno: Warto stawiać na szkołę polską

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR, wiceprezes ZPL, wiceminister oświaty w l. 2013-2014 w wywiadzie udzielonym dla Radia Wilna opowiedziała o tym, że polskie placówki oświatowe w stolicy stają się coraz bardziej nowoczesne i lepiej wyposażone, szeregi ich uczniów rosną, zaś przed nowym rokiem szkolnym dla całej polskiej rodziny oświatowej na Litwie życzy mocnego zdrowia i czerpania radości płynącej z powrotu do murów i ławek szkolnych.
 
Edyta Tamošiūnaitė, która była dzisiaj gościem audycji „Rozmowa Dnia” Radia Wilna, jest, jak mówi, absolutnym stronnikiem nauczania kontaktowego.

„Bardzo ważne jest, by dzieci uczyły się w szkole, w trybie kontaktowym, nauka taka bowiem zapewnia nie tylko wiedzę, ale też komunikowanie się z kolegami z ławki szkolnej, z całą społecznością szkolną. Mam tutaj na myśli przeróżne imprezy szkolne, w tym studniówki, które są wielką tradycją głównie szkół polskich. Z powodu pandemii wydarzenia te nie odbywały się, co było dużą stratą dla młodzieży. Dzieci i młodzież, ale też nauczyciele i administracje szkół z niecierpliwością czekają na 1 września, nauczanie zdalne bowiem było dla nich wszystkich nie lada wyzwaniem” – powiedziała dzisiaj Edyta Tamošiūnaitė w wywiadzie dla Radia Wilno.

Zapytana o to, w jakiej kondycji 1 września powita polskie szkolnictwo w ponad półmilionowym Wilnie, Tamošiūnaitė stwierdziła, że frakcja AWPL-ZChR w Radzie m. Wilna od początku wejścia do koalicji rządzącej w mieście stołecznym czyniła starania o wygospodarowanie w budżecie miejskim jak największej puli środków na odnowienie i modernizację placówek oświatowych w m. Wilnie. 

„Od początku wejścia do koalicji bardzo staraliśmy się o renowację polskich szkół. Udało się nam uzyskać bodajże największe środki – ponad 4,3 mln euro – na renowację bardzo licznego Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Jest to placówka o rosnącym potencjale: jeśli w ub. roku miało nieco ponad 800 uczniów, dzisiaj liczy już ponad 900. Już wkrótce będzie to jedno z najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych placówek oświatowych w Wilnie. Do tej pory ocieplono ściany placówki, odnowiono system grzewczy, obecnie jest montowana klimatyzacja i wentylacja. W tym miejscu muszę zaznaczyć, że będzie to druga szkoła w Wilnie, a w stolicy mamy ponad 260 placówek oświatowych, która będzie wyposażona w system wentylacyjno-klimatyzacyjny. Bardzo się cieszę, że dla naszej frakcji AWPL-ZChR w m. Wilnie udało się zrealizować kolejny punkt naszego programu wyborczego. Ta renowacja, prowadzona w wyjątkowo szerokim zakresie, przebiega sprawnie. Naprawdę mamy z czego się cieszyć” – odnotowała wicemer Wilna. 

W rozmowie Edyta Tamošiūnaitė cieszyła się również z tego, że prężnie działającej polskiej społeczności wraz z AWPL-ZChR, ZPL i „Macierzą Szkolną”  udało się doprowadzić do tego, że na Antokol powróciła placówka kształcąca dzieci w języku polskim po tym, gdy w roku 2015 została takiej możliwości pozbawiona w wyniku przeniesienia słynnej „Piątki” z wileńskiej dzielnicy Antokol do Żyrmun.

„Przypomnijmy rok 2015, kiedy to słynna „Piątka” została przeniesiona z Antokolu na ul. Minties. Antokol został pozbawiony szkoły polskiej i dołożyliśmy ogromnych starań, by odnaleźć nowy budynek i takowy znaleźliśmy przy ul. Šilo 15. Wykonaliśmy ogromną renowację wraz z rozbudową budynku i dzisiaj mamy piękną polską szkołę początkową na Antokolu, na którą z budżetu samorządu m. Wilna skierowaliśmy ponad 1,9 mln euro”  – szeroko zakrojone inwestycje oświatowe w l. 2020-2021 przybliżyła wicemer.

Wicemer odnotowała w wywiadzie, że polska wspólnota oświatowa na Litwie jest społecznością rosnącą.

„W Szkole-Przedszkolu „Wilia” otworzyliśmy 5 dodatkowych grup, co oznacza, że w placówce tej miejsca otrzymało ponad 110 polskich dzieci. Jeśli „Wilia” miała 15 oddziałów przedszkolnych, dzisiaj ma takowych 20. Jest to ogromny sukces wszystkich nas: nie tylko radnych z ramienia AWPL-ZChR w samorządzie m. Wilna, prężnie działającej szkoły, ale ogólnie całej wspólnoty, w tym rodziców” – powiedziała. 

Tamošiūnaitė, pedagog z wieloletnim stażem, wiceminister oświaty i nauki w l. 2013-2014, wiceprezes ZPL, zapytana o to, czy warto stawiać na szkołę polską na Litwie w dobie powszechnej globalizacji, powiedziała, że jak najbardziej.

„Warto stawiać na szkołę polską. Każdy uczeń najlepiej się czuje w swoim otoczeniu, które funkcjonuje w jego języku ojczystym, w którym po raz pierwszy wypowiada słowa „mama” i „tato”. Nie wątpię, że uczniom lepiej się również udaje nauka w ich języku ojczystym. Poza tym szkoła polska – to nie tylko mury, ale też tradycje i obyczaje. Jestem w 100 procentach przekonana, że szkoła polska dla polskiego dziecka jest najlepsza” – powiedziała wicemer. 

Dzisiejsza rozmowa dotyczyła również tematu determinacji, z jaką Polacy ubiegają się o należne im prawa oświatowe. W wywiadzie został również poruszony wątek obsadzania stanowisk kierowniczych w polskich placówkach oświatowych.

„Prawie wszystkie polskie placówki oświatowe w Wilnie mają stałych dyrektorów – odważnych i dzielnych, nie bojących się odpowiedzialności i chcących działać na rzecz polskiej oświaty” – powiedziała Tamošiūnaitė, która również uchyliła rąbka tajemnicy, w jakich szkołach powita 1 września.

„Z okazji nowego roku szkolnego życzę wszystkim zdrowia i radości płynącej z powrotu do murów szkolnych. Życzę też, by sytuacja pozwoliła nie tylko rozpocząć nowy rok szkolny, ale też go zakończyć w szkole, w trybie kontaktowym” – życzy dla całej wspólnoty oświatowej Edyta Tamošiūnaitė.

Całość wywiadu jest dostępna poniżej. Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z Edytą Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR.

2021-08-31