Menu / szukaj

Popularność AWPL w dalszym ciągu rośnie

W ciągu miesiąca zmalała popularność sześciu największych partii politycznych na Litwie, większym poparciem cieszą się trzy ugrupowania, w tym Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, która odnotowuje wzrost o 1 punkt procentowy.

Z wyników sondy przeprowadzonej przez spółkę opinii publicznej „Spinter tyrimai” wynika, że wzrost popularności odnotowały jedynie trzy partie polityczne na Litwie: Ruch Liberalny (+5,5), AWPL (+1,0) oraz Partia Zielonych (+0,6). Pozostałe partie cieszą się mniejszą popularnością niż przed miesiącem. Niektóre partie odnotowują drastyczny spadek popularności, np. Partia Pracy, poparcie dla której w ciągu miesiąca zmniejszyło się o 4,1 punktów procentowych.

Poparcie da partii, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę Marzec Luty Zmiana
Partia Socjaldemokratyczna 28,41% 28,66% -0,2
Ruch Liberalny 19,94% 14,40% +5,5
Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 12,70% 13,16% -0,4
Porządek i Sprawiedliwość 11,33% 12,20% -0,8
Partia Pracy 8,46% 12,62% -4,1
Związek Rolników i Zielonych 6,42% 6,85% -0,4
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie 5,87% 4,80% +1,0
Litewski Związek Wolności 3,82% 4,11% -0,2
Partia Zielonych 2,45% 1,78% +0,6
Inna partia 1,07% 1,37%

Tabela ta została sporządzona na podstawie metody obliczania wyników sondażowych dotyczących wyborów stosowanej w innych państwach, która polega na tym, że nie uwzględniany jest odsetek ankietowanych nie zamierzających brać udziału w wyborach i niezdecydowanych.

Mając na uwadze fakt, że wszystkie sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla AWPL, oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąc, że w rzeczywistości obecnie ugrupowanie cieszy się popularnością na poziomie wyniku dwucyfrowego.

Dla przykładu w ubiegłym roku sondażownia „Spinter tyrimai” prognozowała jedynie 2-procentowe poparcie dla AWPL, podczas gdy rzeczywiste, odzwierciedlone podczas wyborów, wyniosło 8%, czyli czterokrotnie wyższe.

Fakty te dobrze wróżą AWPL przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w kraju, które odbędą się w październiku 2016 roku. Rosnąca dynamika poparcia dla Akcji Wyborczej daje szanse na podwojenie liczby posłów w 8-osobowej obecnie frakcji AWPL w litewskim Sejmie.

W ciągu miesiąca zmalała popularność sześciu największych partii politycznych na Litwie, większym poparciem cieszą się trzy ugrupowania, w tym Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, która odnotowuje wzrost o 1 punkt procentowy.