Menu / szukaj

Przedstawiciele AWPL na zaproszenie polskiego MSZ gościli w Polsce

W 2002 r. Sejm z inicjatywy Senatu „w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach” ustanowił 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą.

 

W ramach tegorocznych obchodów, po raz pierwszy z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny, w Polsce w dniach 29-30 kwietnia przebywała grupa ponad 40 przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą reprezentujących największe organizacje polonijne. Z Litwy zostali zaproszeni: przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski, prezes Związku Polaków na Litwie, poseł Michał Mackiewicz, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, poseł Józef Kwiatkowski oraz posłanka Rita Tamaszuniene, przewodnicząca Sejmowej Frakcji AWPL.

W ramach dwudniowego programu wzięli oni udział w spotkaniach z szefem polskiej dyplomacji Grzegorzem Schetyną, marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem oraz z przedstawicielami senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, sejmowych Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Komisji Spraw Zagranicznych , członkami Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Polonii Wiesławem Lechowiczem. Goście rozmawiali także z prezesami organizacji pozarządowych najbardziej zasłużonych dla współpracy z Polonią: Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacji Semper Polonia, Fundacji Wolność i Demokracja oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji.

– Na początku maja w sposób szczególny myślimy o tych wszystkich, którzy nie mieszkają w Polsce, a czują się Polakami – mówił podczas spotkania 29 kwietnia z zaproszonymi do Polski działaczami polonijnymi minister Grzegorz Schetyna.

Natomiast w dniach 1-3 maja w Warszawie i Pułtusku odbywały się obchody 25-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W tych uroczystościach licznie wzięli udział przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych 2 maja podsekretarze stanu Konrad Pawlik i Henryka Mościcka-Dendys spotkali się z delegacją posłów na Sejm Republiki Litewskiej i do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami litewskich samorządów reprezentujących Akcję Wyborczą Polaków na Litwie.

Delegacja przebywała w Polsce na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, a także na zaproszenie Stowarzyszenia Wspólnota Polska z okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia. Delegacji przewodniczył deputowany do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski. W jej składzie znaleźli się także posłowie frakcji AWPL: posłanka Rita Tamaszuniene, przewodnicząca Sejmowej Frakcji AWPL, poseł Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie, poseł Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie, poseł Jarosław Narkiewicz, wicemarszałek Sejmu RL, posłowie Leonard Talmont i Wanda Krawczonok, Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego, Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego oraz Jarosław Kamiński, radny miasta Wilna.

Ponadgodzinne spotkanie w MSZ poświęcone było sytuacji mniejszości polskiej na Litwie, w tym polskiemu szkolnictwu. Obie strony wyraziły zaniepokojenie pogarszającym się stanem polskiego szkolnictwa na Litwie. Szczególną uwagę poświęcono procesowi akredytacji szkół przeprowadzanemu przez władze litewskie, którego wyniku oczekują aktualnie prestiżowe placówki oświatowe, m.in. Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli i Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie oraz niezwykle ważne dla społeczności polskiej w rejonie solecznickim szkoły średnie w Dziewieniszkach i Białej Wace, jak również szkoła średnia w Połukniu (rejon trocki), a także szkoły średnie im. Sz. Konarskiego i w Leszczyniakach (Lazdynai) w Wilnie oraz szkoły średnie w Miednikach, Jałówce i Zujunach w rejonie wileńskim.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych szczególną wagę przywiązuje do wspierania działań Polonii i Polaków mieszkających poza granicami RP. Od 2012 roku MSZ organizuje doroczny konkurs dotacyjny na najlepsze projekty polonijne. W ramach rozstrzygniętego konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” 144 projekty otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 31,7 mln złotych. Jednocześnie 11 dwuletnich projektów konkursowych rozpoczętych w 2014 r. i obejmujących wsparcie szkolnictwa, mediów i infrastruktury m.in. na Ukrainie, Litwie, Białorusi czy Wielkiej Brytanii i Irlandii otrzymało dofinansowanie w wysokości 21,3 mln zł. Ponadto polskie placówki dyplomatyczno-konsularne rokrocznie wspierają projekty polonijne w kwocie ponad 20 mln zł. W 2014 roku placówki zagraniczne RP zrealizowały 2300 projektów. MSZ współpracuje także z Telewizją Polską w zakresie tworzenia programu w języku polskim dla odbiorców za granicą – TVP Polonia.

MSZ wspiera Polonię i Polaków na świecie funduszami łącznie w wysokości około 90 mln złotych, co stanowi ponad połowę środków państwa przewidzianych na współpracę z Polonią.

MSZ koordynuje politykę państwa wobec polskiej Polonii i Polaków za granicą także poprzez inicjowanie prac Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, przygotowując m.in. projekt Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na lata 2015-2020. Dokument ten powstaje w oparciu o szerokie konsultacje rządowe i społeczne.

 

www.L24.lt

2015-05-03