Menu / szukaj

Wicepremier Mateusz Morawiecki: Edukacja polska na Litwie jest najważniejsza

Dzisiaj do Wilna z oficjalną wizytą przybyła delegacja przedstawicieli władz Polski na czele z wicepremierem i ministrem rozwoju Mateuszem Morawieckim.
Delegacja władz Polski, w skład której wszedł m.in. sekretarz stanu ds. Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, przybyła do Wilna na ceremonię otwarcia łączy LitPol Link oraz Nordbalt.

Tuż po przylocie do Wilna wicepremier i wiceminister MSZ spotkali się z liderem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL), posłem do Parlamentu Europejskiego Waldemarem Tomaszewskim.

Po spotkaniu, które odbyło się za zamkniętymi drzwiami, Waldemar Tomaszewski powiedział, że rozmowa dotyczyła relacji polsko-litewskich, problemów polskiej mniejszości na Litwie, traktatu polsko-litewskiego z 1994 roku, jak też spraw gospodarczych.

Wszyscy są zgodni co do tego, że traktat nie jest wykonywany w części dotyczącej oświaty, szczególnie w Wilnie.

„Premier Morawiecki gratulował nam mocnej postawy, działalności, sukcesów, jakie osiąga ZPL, AWPL, inne reprezentatywne organizacje i dziękował o zabieganie o polskość” – powiedział po spotkaniu W. Tomaszewski.

Udział w spotkaniu wziął również ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, prezes Radia Znad Wilii Czesław Okińczyc, który między innymi poruszył kwestie biznesowe.

Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak spotka się jeszcze z przedstawicielami Związku Polaków na Litwie – największej, sztandarowej polskiej organizacji.

Na zakończenie wizyty w Wilnie wicepremier polskiego rządu Mateusz Morawiecki złożył wieniec na grobie Matki i Serca Syna na wileńskim Cmentarzu na Rossie.

www.L24.lt

2015-12-14