Menu / szukaj

Polacy na Litwie – niezmiennie aktywni politycznie

Wybory samorządowe odbyły się na Litwie przed dwoma miesiącami – 1 marca. Jednakże z powodu rażących naruszeń ordynacji wyborczej litewska Główna Komisja Wyborcza anulowała wyniki wyborów mera i rady rejonu trockiego oraz rejonu szyłokarczemskiego, w rejonie szyrwinckim zaś – wyniki wyborów mera.
Za miesiąc, 7 czerwca, odbędzie się powtórka wyborów mera rejonu szyrwinckiego, mera oraz rady rejonu trockiego. W tymże dniu odbędą się ponadto wybory posła w okręgu jednomandatowym orańsko-ejszyskim.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie wystawia kandydatów w trzech powtórkach wyborów: w rejonie szyrwinckim na mera kandyduje posłanka i starosta sejmowej frakcji AWPL Rita Tamašunienė, w rejonie trockim – dotychczasowa wicemer rejonu Maria Pucz. Ponadto w rejonie trockim koalicja AWPL i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego” wystawia 31-osobową listę kandydatów.

O mandat posła w Sejmie RL w okręgu jednomandatowym orańsko-ejszyskim ubiega się z kolei obecny wicemer rejonu solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz. Jedno miejsce w litewskim parlamencie zwolniło się po tym, gdy parlamentarzysta Algis Kašėta 15 marca br. został wybrany na mera rejonu orańskiego.

 

Rita Tamašunienė: „Lepsze warunki dla mieszkańców rejonu szyrwinckiego”
„Należytej uwagi powinna się doczekać kwestia ulepszenia infrastruktury na terenie samorządu szyrwinckiego oraz, co za tym idzie – poprawa warunków życia mieszkańców. Koniecznie należy poprawić stan dróg i bezpieczeństwo ruchu, zadbać o oświetlenie ulic, jakość wody pitnej, modernizację gospodarki cieplnej i ściekowej” – w rozmowie z naszym portalem powiedziała kandydatka na stanowisko mera rejonu szyrwinckiego z ramienia AWPL Rita Tamašunienė.

„Konieczne są pilne działania, by rozstrzygać problemy społeczne, kłopoty, z jakimi borykają się osoby najbardziej potrzebujące pomocy i wsparcia” – mówi posłanka i dodaje, że dobrze zna sytuację i problemy mieszkańców rejonu. „Wiem, jak ważne są nowe miejsca pracy, dlatego zamierzamy polepszać warunki do działalności już istniejących i do zakładania nowych podmiotów gospodarczych, które tworzą nowe miejsca pracy dla mieszkańców rejonu” – podkreśliła R. Tamašunienė.

„Sprawą modernizacji oddziału chorób wewnętrznych szyrwinckiego szpitala zajmuję się sprawując mandat poselski, ale w razie wygranej w wyborach mera rejonu uczynię wszystko, by ten problem doczekał się należytej uwagi kierownictwa samorządu i został w końcu rozwiązany” – kolejny problem do rozwiązania wymienia kandydatka na mera rejonu szyrwinckiego z ramienia AWPL Rita Tamašunienė.

„Mieszkańcy dostrzegają uwagę, jaką kieruję na ten region, dlatego wyniki wyborcze również są w tym samorządzie coraz lepsze. Będziemy się starali jeszcze bardziej polepszyć wynik wyborczy w samorządzie rejonu szyrwinckiego” – z ufnością w przyszłość patrzy starosta sejmowej frakcji AWPL.

 

Maria Pucz: „Praca dla dobra mieszkańców nie zostaje niezauważona”
„Na stanowisko mera rejonu trockiego kandyduję po raz kolejny. Nastrój i myśli są przede wszystkim robocze i pełne optymizmu. Oczekujemy kolejnego poparcia od mieszkańców rejonu. Od pierwszej kadencji w rejonie przez 20 lat sprawowania władzy nie zawiedliśmy swych wyborców. Radni z ramienia AWPL w rejonie trockim uczciwie i rzetelnie swoją pracą zasługują na zwiększenie frekwencji w wyborach 7 czerwca 2015 roku. Praca dla dobra mieszkańców, na rzecz naszego rejonu nie zostaje niezauważona. Zaufanie i poparcie wyborców – to ogromny sukces każdego z nas i wszystkich mieszkańców rejonu” – w rozmowie z nami swoimi refleksjami na miesiąc przed wyborami dzieli się kandydatka na mera rejonu trockiego z ramienia AWPL Maria Pucz.

„Najpilniejszą pracą do wykonania w przypadku wygranej w pierwszej kolejności jest sformowanie uczciwego i chętnego do pracy zespołu, który by przejrzyście i rzetelnie wykonywał pracę dla dobra mieszkańców naszego rejonu. Za pierwszorzędne zadanie uważam modernizację bądź remont placówek oświatowych w rejonie trockim, zagwarantowanie jakościowego kształcenia dzieci w języku ojczystym oraz wspieranie inicjatyw młodzieży. Ponadto do priorytetów zaliczam racjonalne i przejrzyste wykorzystanie środków z budżetu samorządowego, stworzenie nowoczesnej i wygodnej infrastruktury w rejonie oraz rozwiązanie problemu oświetlenia i asfaltowania ulic w każdej gminie” – najpilniejsze prace do wykonania w przypadku wygranej wymienia kandydatka z ramienia AWPL Maria Pucz.

 

Andrzej Andruszkiewicz: „Zgodą małe republiki rosną – niezgodą wielkie upadają”
„Kandydując na posła na Sejm RL dążę do skierowania uwagi na obywatela posiadającego prawo do godnego rozwoju osobowości, pielęgnowania swojego języka i kultury, godnego życia w swoim rodzimym państwie” – w rozmowie z naszym portalem mówi kandydat na posła z ramienia AWPL Andrzej Andruszkiewicz, którego hasło wyborcze brzmi „Zgodą małe republiki rosną – niezgodą wielkie upadają”.

„Będę dążył do rozwoju przedsiębiorczości poprzez zróżnicowanie podatków, będę kładł nacisk na polepszenie infrastruktury, aktywne pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, pozyskiwanie inwestycji zagranicznych, w dziedzinie rolnictwa będę zabiegał o zwiększenie wypłat dla rolników, promował kooperowanie się rolników” – swój program wyborczy przybliża kandydat na posła.

A. Andruszkiewicz zaznacza, że poprzez stosowanie ulg podatkowych i innych będzie dążył do objęcia ochroną osób społecznie pokrzywdzonych, będzie zabiegał o podniesienie minimalnej płacy zarobkowej i emerytur, zaś w dziedzinie oświaty będzie starał się zapewnić dostępność nauki w języku ojczystym.

„Zależy mi na tym, by młode osoby miały pracę, niezmiernie ważne jest ponadto wspieranie młodych rodzin poprzez stworzenie dogodnych warunków kredytowania mieszkań, należy jak najaktywniej promować przedsiębiorczość wśród młodzieży” – to tylko niektóre postulaty z programu wyborczego kandydata na posła.

Jeśli merowie nie zostaną wybrani w pierwszej turze, wybory zostaną powtórzone za 2 tygodnie – 21 czerwca – wówczas walkę o stanowisko mera stoczą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

Jeśli poseł nie zostanie wybrany 7 czerwca, wybory zostaną powtórzone również 21 czerwca.
www.L24.lt

2015-05-08