Menu / szukaj

AWPL opowiada się przeciwko zmianom godzącym w osoby pracujące

Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w litewskim Sejmie dołączyła do pikietujących, którzy wczoraj przed gmachem parlamentu uczestniczyli w wiecu protestacyjnym przeciwko nowemu modelowi społecznemu forsowanemu przez władze kraju.
Członkowie frakcji AWPL jeszcze w trakcie wiosennej sesji parlamentu zorganizowali spotkanie z kierownictwem i członkami związków zawodowych, z którymi omówili nowy model społeczny i problemy, które mogą wyniknąć z próby ograniczenia gwarancji społecznych dla pracowników.

Starosta frakcji AWPL Rita Tamašunienė, poproszona przez pikietujących o zabranie głosu, oświadczyła, że frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie nie będzie głosowała za projektem nowo opracowanego modelu społecznego, bowiem nie był on dostatecznie przedyskutowany na forum rady trójstronnej i nie został uzgodniony ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

„AWPL nie może zaakceptować poprawek do ustawy regulujących stosunek pracy i godzących w pracowników. Żądania przedstawicieli związków zawodowych nie są nadmierne, ich propozycje są akurat racjonalne, uwzględniające prawa i interesy zarówno pracodawcy, jak też pracownika” – oświadczyła Rita Tamašunienė.

Rządzący proponują, by model społeczny był przyjęty z przymrużeniem oka, a później rzekomo w komitetach odbędą się dyskusje na temat żądań związków zawodowych. Jest to bardzo nieodpowiedzialne stanowisko. Rząd zamyślił reformę, podrzucił Sejmowi projekt w stanie surowym i nalega, by został przyjęty. Uważamy, że ten projekt powinien powrócić pod obrady rady trójstronnej i powinien być przedyskutowany ze społeczeństwem.

Członkowie frakcji AWPL wyrazili poparcie dla uczestników pikiety i stanowczo oświadczyli, że nie będą głosowali za obecnym projektem modelu społecznego, który przyniesie wiele zmian na gorsze: zwiększy napięcie i przepaść społeczną, liczbę emigrantów, spowoduje, że miejsca pracy będą niestabilne i mało opłacane.

www.L24.lt

2015-09-11