Menu / szukaj

Oświadczenie w sprawie kłamliwych wypowiedzi premiera Algirdasa Butkevičiusa

2 września tego roku w litewskich mediach ukazały się wypowiedzi premiera Republiki Litewskiej Algirdasa Butkevičiusa dotyczące środowego strajku organizowanego przez rodziców uczniów ze szkół mniejszości narodowych.
Premier oświadczył: „(…) dla uczniów, które uczęszczają do polskich szkół, „koszyczek ucznia” jest praktycznie o 40 proc. większy niż, na przykład, dla uczniów, które uczą się w szkołach litewskich”.

Publicznie oświadczam, że wypowiedź Szefa Rządu jest kłamliwa i myląca. Należy podkreślić, że według metodyki naliczania i podziału środków „koszyczka ucznia”, w szkołach mniejszości narodowych na Litwie „koszyczek ucznia” jest zwiększony nie o 40 proc., a tylko o 20 proc., a dla pobierających naukę według programu kształcenia przedszkolnego – tylko o 5 proc.

Szkoły litewskie, znajdujące się w rejonach wileńskim, trockim, solecznickim, elektreńskim, szyrwinckim, święciańskim oraz samorządach Miasta Wilna i Wisagini, otrzymują taki sam, czyli o 20 proc. zwiększony „koszyczek ucznia”.

Na przykład, roczny „koszyczek ucznia” w Szkole Średniej „Ryto” (litewski język wykładowy) w Dziewieniszkach w rejonie solecznickim wynosi 231.395 euro, a w znajdującej się obok Szkole Średniej im. Adama Mickiewicza (polski język wykładowy) wynosi 197.460 euro. Ponadto współczynnik taryfy wynagrodzenia pedagogów w większości szkół litewskich w wymienionym rejonie dodatkowo jest zwiększony jeszcze o 5-20 proc.

Pomijany też fakt, że jeszcze przed 5 laty we wspomnianych litewskich szkołach „koszyczek” był zwiększony o 20 proc. Tymczasem szkołom mniejszości narodowych przeznaczony był tylko o 15 proc. zwiększony „koszyczek ucznia”, a 5 proc. dodano tylko w celu pokrycia dodatkowych wydatków, powstałych w wyniku ujednolicenia w 2011 roku egzaminu z języka litewskiego (kwalifikacja nauczycieli, zwiększona liczba lekcji).

Inna kłamliwa informacja, którą przedstawił Szanowny Premier, dotyczy środków, przeznaczanych na nabycie podręczników.

Według Szefa Rządu, w rejonie wileńskim na jednego ucznia w polskiej szkole przeznacza się trzykrotnie więcej, a w rejonie solecznickim nawet czterokrotnie więcej środków na nabycie podręczników. Ale fakt jest taki, że przeznacza się tylko 2,91 euro, t. j. o 12,5 proc. więcej.

Należy zaznaczyć, że wydatki w polskich szkołach są większe w porównaniu ze szkołami litewskimi, dlatego żądania Forum Rodziców, strajkujących rodziców – zwiększenie „koszyczka ucznia” w szkołach mniejszości narodowych o 50 proc. – jest logiczne i uzasadnione.

Czyżby Premier zamiast tego, by wysłuchać i rozwiązać nie raz nagłaśniane przez obywateli problemy, dąży do okłamywania litewskiego społeczeństwa, zastraszania mniejszości narodowych i publicznego dyskredytowania ich starań w obronie swych praw?

Takie działania Premiera skłócają społeczności litewską i mniejszości narodowych.

Za okłamywanie społeczeństwa oraz przedstawianie zmyślonych informacji proponuję Premierowi publicznie przeprosić obywateli i, zamiast ich skłócać, zwrócić uwagę na rozwiązanie nagłaśnianych problemów.

Poseł na Sejm Jarosław Narkiewicz

www.L24.lt

2015-09-05