Menu / szukaj

W strajku uczestniczyło ponad 90% polskich szkół na Litwie

2 września w szkołach mniejszości narodowych na Litwie odbył się strajk pustych ławek. Do strajku dołączyło około 95% szkół z polskim językiem nauczania na Litwie.

W tym dniu dzieci uczęszczające do szkół mniejszości narodowych, w tym polskich, nie poszły na zajęcia. Jest to wyraz protestu przeciwko działaniom władz wymierzonym w placówki oświatowe kształcące dzieci w językach polskim, rosyjskim i innych mniejszości.

Udział w strajku wzięło 100% polskich szkół na Wileńszczyźnie. W rejonie wileńskim z 32 polskich szkół do strajku dołączyły wszystkie 32 szkoły, w rejonie solecznickim – z 18 polskich szkół – 18 placówek oświatowych z polskim językiem nauczania.

W rejonie trockim z 5 szkół polskich protestowały 4 placówki, w Wilnie z dziewięciu – siedem, najaktywniej w strajku uczestniczyły m.in. Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie, Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie. Spośród szkół rosyjskich w Wilnie do strajku dołączyli uczniowie Szkoły Średniej im. Lwa Karsawina.

Mimo że politycy i media próbowali zniechęcić rodziców do udziału w strajku poprzez zastraszanie rzekomo grożącymi im za to karami i mandatami, rodzice dzieci mniejszości narodowych wykazali się dużą świadomością i nie posłali swoich dzieci do szkoły.

Przy otwartym oknie Kaplicy Ostrobramskiej odprawiona została dziś Msza św. w intencji obrony i rozwoju oświaty polskiej na Wileńszczyźnie. Udział w niej wzięło około 2000 osób.

Walczących o polskie szkolnictwo Polaków wsparły dzisiaj władze Polski. Wraz z Polakami do Matki Boskiej Ostrobramskiej modlił się wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, chęć pomocy zadeklarowała Minister Edukacji Narodowej RP Joanna Kluzik-Rostkowska, która przygotowuje list do swojego odpowiednika w rządzie litewskim w obronie polskich szkół na Litwie.

Ponadto w Sejmie RP jest przygotowywana uchwała w sprawie polskich szkół na Litwie. Ten krok legislacyjny jest precedensowy w całej historii parlamentu w niepodległej Polsce.

 

www.l24.lt

2015-09-02