Menu / szukaj

Rekordowe sondażowe poparcie dla AWPL

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie bije rekordy popularności. Sondażowe poparcie dla ugrupowania w lipcu wyniosło 5%. Jest to najwyższe ujęte w sondażach notowanie partii w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
Sondę na zlecenie agencji ELTA w dniach 10-23 lipca tego roku przeprowadziła spółka „Baltijos tyrimai”. Sondażownia pytała mieszkańców, na jaką krajową partię oddaliby głos, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższym czasie.

24% ankietowanych oświadczyło, że oddałoby głos na socjaldemokratów, 14% – na Ruch Liberalny. W dalszej kolejności plasują się: Partia Pracy z 11-procentowym poparciem, konserwatyści (11%), na piątej pozycji ulokowała się partia „Porządek i Sprawiedliwość” (7%).

Z 5-procentowym poparciem Akcja Wyborcza Polaków na Litwie wyprzedziła w rankingu popularności takie ugrupowania, jak: Litewski Związek Rolników i Zielonych (4%), Litewski Związek Wolności (poniżej 2%), Litewska Partia Zielonych (1%).

AWPL znalazła się w grupie trzech partii, które, w porównaniu z czerwcem, odnotowują największy wzrost (wzrost o 2 punkty procentowe) popularności.

23% przepytanych oświadczyło, że nie wzięłoby udziału w wyborach bądź są niezdecydowani, na kogo oddaliby swój głos.

Gdyby przyjąć metody określania popularności partii metodą stosowaną w innych państwach, np. Polsce, kiedy nie jest brany pod uwagę odsetek nie zamierzających brać udziału w wyborach i niezdecydowanych ankietowanych, poparcie dla AWPL byłoby wówczas większe o kilka punktów procentowych, co w przypadku Akcji Wyborczej i tak byłoby zaniżoną prognozą, gdyż w rzeczywistości AWPL cieszy się poparciem na poziomie wyniku dwucyfrowego.

Sondażownie na Litwie zazwyczaj prawie trzykrotnie zaniżają wyniki partii. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

Już nawet litewscy obserwatorzy krajowej sceny politycznej odnotowują, że sondażownie, w tym spółka „Baltijos tyrimai”, nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL i jej lidera Waldemara Tomaszewskiego w wyborach.

Dla przykładu przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże wieściły poparcie na poziomie 1,1%, zaś Waldemar Tomaszewski otrzymał 8,4% głosów.

W 2014 roku wspomniana spółka prognozowała jedynie 2-procentowe poparcie, tymczasem AWPL uzyskało 8% głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Podobnie w 2011 roku „Baltijos tyrimai” zapowiadały, że AWPL uzyska 2-procentowe poparcie wyborców, tymczasem partia polityczna cieszyła się poparciem na poziomie 7%.

www.L24.lt

2015-08-28