Menu / szukaj

Zwycięstwo szkoły w Leszczyniakach

Wileńscy rodzice, którzy zdecydowali się na kształcenie swoich dzieci w języku ojczystym, odnieśli kolejne zwycięstwo w batalii o szkolnictwo mniejszości narodowych w litewskiej stolicy.
Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny przyjął dzisiaj orzeczenie przychylne dla społeczności Szkoły Średniej w Leszczyniakach (lit. Lazdynai) w Wilnie z polskim i rosyjskim językami nauczania.

Sąd uwzględnił prośbę wnioskodawców o zawieszenie obowiązywania uchwał stołecznej rady, na mocy których szkoła miała być zdegradowana do szkoły podstawowej.

Wnioskodawcy w skardze podnieśli, że, jeśli te uchwały rady stołecznego samorządu nie zostaną zawieszone, w szkole nie będą kompletowane klasy 11-12, dzieci wnioskodawców nie będą mogły kontynuować nauki w klasach maturalnych placówki, co ujemnie wpłynie na ich przygotowanie do pomyślnego zdania egzaminów maturalnych. Dodatkowo, jak podkreślili rodzice, dzieci będą musiały dokonać zmiany szkoły w pośpiechu, zwłaszcza w sytuacji, gdy nowego roku szkolnego pozostaje zaledwie kilka dni.

Jest to już kolejne zwycięstwo szkół mniejszości narodowych w Wilnie.

Jak już informowaliśmy, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie wygrało tym latem w sądzie z radą m. Wilna: litewski sąd zawiesił obowiązywanie kontrowersyjnej uchwały stołecznej rady o niekompletowaniu od nowego roku szkolnego klas 5. w tej polskiej placówce oświatowej.

W bieżącym miesiącu Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny przyjął orzeczenie przychylne dla polskiej Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Sąd uwzględnił argumenty rodziców i zawiesił obowiązywanie uchwał rady m. Wilna, tak więc polska Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie pozostanie 12-letnią placówką oświatową przez co najmniej 2 lata.

W ub. tygodniu Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny zawiesił działanie uchwał rady m. Wilna z 15 lipca i 29 lipca tego roku, na mocy których od 1 września br. Szkoła Średnia „Centro” w Wilnie miała zostać zdegradowana do poziomu szkoły podstawowej.

2 września szkoły mniejszości narodowych ogłaszają strajk powszechny. Podczas strajku uczniowie i rodzice będą żądali natychmiastowego odwołania dyskryminujących polskie szkoły zmian w znowelizowanej Ustawie o Oświacie z dnia 17 marca 2011 r. oraz zrzeczenia się ujednolicenia egzaminu maturalnego z języka litewskiego. Strajk jest też reakcją na skandaliczne zachowanie się stołecznych władz i przyjmowane przez nie dyskryminacyjne decyzje.

2 września o godz. 11.00 zostanie odprawiona też Msza święta w intencji polskich szkół, uczniów, rodziców, nauczycieli.

www.L24.lt

2015-08-28