Menu / szukaj

Kolejne zwycięstwo społeczności szkół mniejszości narodowych

Po długotrwałej batalii o szkolnictwo mniejszości narodowych na Litwie, po strajkach, wiecach, Mszach świętych w intencji przetrwania placówek oświatowych, po procesach sądowych litewski Sejm przyjął poprawki do Ustawy o oświacie odraczające na 2 lata konieczność uzyskania akredytacji przez szkoły średnie.
Szkoły mniejszości narodowych odnoszą pierwsze sukcesy na drodze sądowego dochodzenia swoich praw do kontynuowania działalności oświatowej. Jak już informowaliśmy, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie wygrało tym latem w sądzie z radą m. Wilna: litewski sąd zawiesił obowiązywanie kontrowersyjnej uchwały stołecznej rady o niekompletowaniu od nowego roku szkolnego klas 5. w tej polskiej placówce oświatowej.

Obecnie litewskie sądy orzekają w sprawach o możliwość kontynuowania misji edukacyjnej przez 6 szkół mniejszości narodowych w Wilnie, czyli o możliwość kontynuowania nauczania na poziomie 1-12 klas. Oprócz szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie o możliwość tę walczą: Szkoła Średnia im. Lwa Karsawina w Wilnie, Szkoła Średnia w Leszczyniakach (Lazdynai), Szkoła Średnia „Centro” w Wilnie, Szkoła Średnia im. Aleksandra Puszkina w Wilnie, z kolei społeczność Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela toczy batalię sadową o utrzymanie gmachu na Antokolu.

W ubiegłym tygodniu Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny przyjął orzeczenie przychylne dla polskiej Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie, a dzisiaj wnioskodawcy otrzymali oficjalne orzeczenie sądu. Szkoła i rodzice zaskarżyli w sądzie uchwałę rady m. Wilna z dnia 15 lipca tego roku oraz uchwałę z dnia 29 lipca, na mocy których postanowiono zdegradować placówkę do statusu szkoły podstawowej, czyli zlikwidować klasy 11-12.

Rodzice uczniów Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie w skardze podnieśli, że, jeśli te uchwały rady stołecznego samorządu nie zostaną zawieszone, w szkole nie będą kompletowane 11-12, ich dzieci nie będą mogły kontynuować nauki w klasach maturalnych placówki, co ujemnie wpłynie na ich przygotowanie do pomyślnego zdania egzaminów maturalnych. Dodatkowo, jak podkreślili rodzice, dzieci będą musiały dokonać zmiany szkoły w pośpiechu, zwłaszcza w sytuacji, gdy nowego roku szkolnego pozostaje mniej niż miesiąc.

Sąd uwzględnił argumenty rodziców i zawiesił obowiązywanie uchwał rady m. Wilna, tak więc Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego w Wilnie pozostanie 12-letnią placówką oświatową przez co najmniej 2 lata.

W najbliższym czasie zapadną kolejne orzeczenia w podobnych sprawach. Procesy sądowe toczą się na wnioski wniesione przez społeczności szkolne – rodziców, starszoklasistów, nauczycieli – szkół mniejszości narodowych w Wilnie, które są zagrożone degradacją ze szkoły średniej do podstawowej. Z uwagi na to, że sytuacja w zagrożonych szkołach jest podobna, zaś orzecznictwo sądowe ma być zgodnie spójne i jednolite, są ogromne szanse na to, że kolejne orzeczenia, które będą zapadać w sprawach o możliwość utrzymania przez zagrożone szkoły statusu szkół średnich, będą przychylne również dla kolejnych placówek i ich społeczności.

www.L24.lt

2015-08-18