Menu / szukaj

Będą długie gimnazja i w szkole Mickiewicza, i Konarskiego

31 maja 2017 roku, staraniami frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) i Aliansu Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego” w radzie m. Wilna udało się przekonać radnych i wygrać drugie, ostateczne głosowanie: w wileńskiej „Mickiewiczówce” nadal będą formowane komplety od klasy piątej.

Jest to kolejne zwycięstwo społeczności szkolnej Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie: rodziców, uczniów, dyrekcji, nauczycieli i przykład skutecznej działalności przedstawicieli AWPL-ZCHR w samorządzie m. Wilna.

Przejście na nauczanie w ramach tzw. „długiego gimnazjum” ma nastąpić do końca roku 2017.

Tego samego dnia stołeczna rada zaaprobowała w pierwszym czytaniu uchwałę o przyznaniu statusu „długiego gimnazjum” również szkołom im. Szymona Konarskiego, im. Aleksandra Puszkina i Szkole w Fabianiszkach.

Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 22 radnych, 8 było przeciwko, 6 wstrzymało się od głosu. Powyższe projekty uchwał złożyli w stołecznej radzie przedstawiciele AWPL-ZChR. Za kilka tygodni odbędzie drugie głosowanie w tej sprawie.